Fachkonferenz

Podpora exportu a ochrana mezinárodních investic

ve spolupráci s TOPAZem

Česká republika a Německo jsou významně proexportně orientované ekonomiky. Jakými způsoby může stát podporovat firmy v jejich exportních aktivitách? Na konferenci představí zástupci České republiky a Německa dobrou praxi z obou zemí.

Details

Program konference

10:30 zahájení konference ministrem financí ČR, panem Miroslavem Kalouskem.

10:45 začátek prvního panelu Podpora exportu:

Panelisté:

Michael Wieneke, zástupce ředitele sekce VII A 5, Federal Federální ministerstvo financí, Německo

Ivan Jukl, vrchní ředitel ekonomické sekce Ministerstva zahraničí ČR

Jiří Klumpar, generální ředitel České exportní banky

Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR

Milan Šimáček, náměstek generálního ředitele EGAP

Moderátor – Václav Kubata, poslanec parlamentu ČR, člen hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR

12:10 přestávka

12:40 zahájení druhého panelu Ochrana mezinárodních investic:

Panelisté:

Vladimír Balaš, Právnická fakulta UK

Kate Knox, DLA Piper Londýn

Sirshar Qureshi, PriceWaterhouseCoopers LLP

Radek Šnábl, poradce ministra financí

14:15 Závěr konference

Přehled panelistů:

Michael Wieneke, zástupce ředitele sekce VII A 5, Federal Federální ministerstvo financí, Německo. Dříve působil jako ekonomický rada na německé ambasádě v Pekingu, ekonomický poradce při stálé misi Spolkové republiky Německo při Evropské unii zástupce vedoucího sekce ve Federálním bankovním dozorčím úřadu.

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků, generální ředitel SINDAT, děkan Fakulty ekonomických studií a člen vědecké rady VŠFS, člen Podnikatelské rady ministra průmyslu a obchodu, člen Řídícího výboru ministra průmyslu pro implementaci Exportní strategie, delegát Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Ivan Jukl, vrchní ředitel ekonomické sekce Ministerstva zahraničí ČR, v minulosti vedl agenturu CzechTrade a na českém velvyslanectví v Kodani působil jako obchodní rada.

Jiří Klumpar, generální ředitel České exportní banky, dříve osm let působil v poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers.

Milan Šimáček, náměstek generálního ředitele EGAP. V letech 1991-1994 pracoval jako vedoucí manažer sekce privatizace průmyslu ministerstva pro privatizaci a správu národního majetku. V dalších letech působil na různých pozicích na Burze cenných papírů v Praze, naposledy jako ředitel sekce derivátů a nových produktů. V letech 2000-2005 byl členem prezidia Komise pro cenné papíry, v roce 2004 pak úřadujícím předsedou. Od září 2005 do září 2006 působil jako poradce bankovní rady ČNB. Od roku 2006 do 2008 zastával funkci náměstka ministra financí. Zastupoval ČR ve výborech Evropské komise, ve Výboru evropských regulátorů finančních trhů, v Mezinárodní organizaci komisí cenných papírů IOSCO a také ve Světové bance. Od roku 1999 působí jako externí lektor katedry měnové politiky a teorie Fakulty financí a účetnictví na VŠE Praha.

Vladimír Balaš učí na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dříve působil na Fakultě právnické Západočeské univerzity, kde byl v letech 1993–1999 děkanem. Působil též jako ředitel Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Zabývá se mezinárodním právem veřejným a srovnávacím právem ústavním. Kromě obecného kursu mezinárodního práva veřejného vyučuje v kursu mezinárodního ekonomického práva a kurs řešení mezinárodních sporů.

Kate Knox se ve své praxi zaměřuje na komplexní řešení mezinárodních sporů. Její zkušenosti zahrnují mj. poradenství v oblasti práva obchodních společností, telekomunikačních sporů, spory vyplývající z projektů v oblasti energetiky a bankovnictví. Zastupovala klienty v arbitrážích ad hoc a také v arbitrážích podle mezinárodních pravidel ICC, LCIA, SCC, UNCITRAL a ICSID.

Sirshar Qureshi, vede tým Forenzních služeb v České republice, specializuje se na forenzní a vyšetřovací služby a podporu klientů při soudních sporech již 13 let.

Radek Šnábl, poradce ministra financí, dříve působil na ministerstvu průmyslu a obchodu.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Letenská 525/15, Praha 1

Kontakt

Alena Resl

Alena  Resl bild

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

alena.resl@kas.de +420 222 320-190