Seminar

Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Tổ Chức Hành Chính và Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập

Mục đích của hội thảo là nhằm thu thập các ý kiến đánh giá, góp ý và định hướng của các chuyên gia trong việc cải cách cách đánh giá hiệu quả công việc của các tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam.
Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Hanoi

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam