Symposium

Hội Nghị Tổng Kết Dự Án LOGOVIC

Dự án "Tăng cường Quản trị Địa phương để Phát triển Kinh tế tại các Đô thị Việt Nam" (LOGOVIC)do EU và KAS đồng tài trợ sắp kết thúc. Hội nghị tổng kết dự án và công bố kết quả cuộc thi Đô Thị PT Kinh Tế Tốt, Sống Tốt sẽ diễn ra ngày 26/6 tại Huế.

Details

Hội nghị tổng kết dự án "Tăng cường Quản trị Địa phương để Phát triển Kinh tế tại các Đô thị Việt Nam" (LOGOVIC)do EU và KAS đồng tài trợ sẽ diễn ra tại Huế ngày 26/6. Hội nghị lần này sẽ đánh giá lại các hoạt động diễn ra trong hai năm vừa qua và công bố kết quả cuộc thi "Đô thị Phát triển Kinh tế tốt và Sống tốt". Được thực hiện bởi Hiệp Hội Đô Thị Việt Nam (ACVN), dự án LOGOVIC đã tiến hành thành công 16 hoạt động tại ba đô thị thí điểm là Huế, Tây Ninh và Hải Dương, trong đó đáng chú ý là hoạt động khảo sát tình hình kinh doanh hộ gia đình ở các đô thị, đào tạo kỹ năng cho hộ kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý hành chính địa phương. Cũng nằm trong khuôn khổ dự án, đối thoại chính sách với chủ đề "Quản trị địa phương và phát triển kinh tế hộ gia đình ở các đô thị Việt Nam" đã được tổ chức và thu hút sự quan tâm của các bộ chủ chốt, các thành viên của Hiệp Hội Đô Thị và các hiệp hội doanh nghiệp. Hội nghị tổng kết dự án lần này cũng là một cơ hội để các bên tham gia có thể trao đổi kinh nghiệm trong khuyến nghị chính sách ở các cấp chính quyền. Hội nghị dự kiến đón 60 đại biểu tham dự trong đó có đại diện các bộ, ngành liên quan, các cơ quan thuộc chính phủ, thành viên ACVN, các hộ kinh doanh và các chuyên gia.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

TP Hue

Kontakt

Rabea Brauer

Rabea Brauer

Leiterin des Länderprogramms Japan und des Regionalprogramms Soziale Ordnungspolitik in Asien (SOPAS)

rabea.brauer@kas.de +81 3 6426 5041

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam