Seminar

Hội thảo: Tình hình thực hiện Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính

Hội thảo tập trung đánh giá tình hình thực hiện Luật Xử lý Vi Phạm Hành Chính; những kết quả đã đạt được, những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Luật. Qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành luật.
Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Hanoi

Kontakt

Rabea Brauer

Rabea Brauer

Leiterin des Länderprogramms Japan und des Regionalprogramms Soziale Ordnungspolitik in Asien (SOPAS)

rabea.brauer@kas.de +81 3 6426 5041

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam