Workshop

Kết nối ASEAN và con đường xuyên Á

Khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực của chính quyền địa phương nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cộng đồng kinh tế ASEAN và kết nối ASEAN, và giúp phát huy tối đa lợi thế so sánh.

Details

Thành lập vào cuối năm 2015, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) đã mở ra một thị trường cho 600 triệu dân với tổng GDP khoảng 2.000 tỷ đô la Mỹ. Sự thành công của AEC phụ thuộc chủ yếu vào năng lực của ASEAN trong việc xây dựng và tăng cường kết nối trong khu vực, trong đó tập trung vào ba lĩnh vực chính: (i) kết nối hạ tầng giao thông, vận tải, thông tin liên lạc, và năng lượng; (ii) kết nối thể chế như thương mại, đầu tư, quản soát biên giới, và khung pháp lý để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng; (iii) kết nối con người thông qua hoạt động giáo dục, quản lý nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch ASEAN, sự chuyển dịch, và phúc lợi xã hội trong khu vực Đông Nam Á. Các tỉnh và thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một cộng đồng kinh tế năng động. Là những người thực hiện chính tại địa phương của mình, chỉ người dân của các nước ASEAN mới có khả năng để giải quyết các cơ hội và thách thức trong khu vực này. Theo quan điểm của Việt Nam, AEC và Kết nối ASEAN mang đến cả cơ hội lẫn thách thức. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào chính quyền địa phương ở Việt Nam có thể tận dụng những lợi thế và đối phó với các khó khăn mà AEC đem lại.

Khóa đào tạo này được Viện KAS tại Việt Nam và Trung tâm nghiên cứu quốc tế của Trường ĐHKHXH & NV đồng tổ chức. Tại đây các câu hỏi sau sẽ được bàn thảo và giải quyết: - Chính quyền địa phương ở Việt Nam có thể đóng vai trò nào trong quá trình hội nhập khu vực? - Thông qua hoạt động hợp tác trong khu vực, chính quyền địa phương sẽ thực thi những chính sách linh hoạt nào để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo với các nước láng giềng?.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Tỉnh Tây Ninh

Referenten

 • GS. Alvin P.Ang
  • Đại học Ateneo de Manila
  • Phillipine
 • TS. Nguyễn Đức Thành
  • Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
 • TS. Phạm Sỹ Thành
  • Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
 • TS. Trương Minh Huy Vũ
  • Đại học KHXH & NV
  • TP.Hồ Chí Minh
field trip at the border gate
field trip at the border gate
Tay Ninh 2
Tay Ninh 2
Alvin at Tay Ninh
Alvin at Tay Ninh
Discussion v_3
Discussion v_3
Tay Ninh 1
Tay Ninh 1

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam