Seminar

Tập huấn về những điểm mới trong Bộ Luật Hình Sự 2015 liên quan đến quyền con người và quyền công dân

Hội thảo đề cập những phần sửa đổi cơ bản và những lưu ý khi áp dụng Bộ Luật Hình Sự sửa đổi 2015. Trọng tâm của hội thảo bao gồm giảm án tử hình và những sửa đổi đối với tội xâm phạm quyền dân chủ của công dân.

Details

Bộ luật Hình sự (BLHS) sửa đổi được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 13 sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016. Với 26 chương và 426 điều BLHS sửa đổi mang nhiều thay đổi lớn, quan trọng liên quan mật thiết đến quyền con người như giảm hình phạt tử hình, tăng cường các hình phạt không tuớc tự do, các quy định mới về xử lý người chưa thành niên phạm tội. Nhằm đảm bảo quyền con người cũng như quyền cơ bản của công dân, ba loại tội mới được quy định tại BLHS sửa đổi bao gồm: tội vi phạm quyền bầu cử của công dân, làm thay đổi kết quả bầu cử, vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do báo chí và quyền biểu tình.

Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (Bộ Tư pháp) với tư cách là đơn vị thường trực Tổ biên tập xây dựng dự án BLHS(sửa đổi) sẽ trực tiếp tổ chức các hoạt động tập huấn các nội dung mới, đuợc sửa đổi bổ sung của dự án Bộ luật hình sự cho các cán bộ làm công tác thực tiễn ở các địa phương trên toàn quốc. Vì vậy, Vụ cần tổ chức các hội nghị triển khai thi hành BLHS(sửa đổi) cho cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tư pháp địa phuơng hiểu thống nhất và chính xác tinh thần của BLHS mới, áp dụng thống nhất trên toàn quốc. KAS hân hạnh tài trợ hội thảo của Vụ Pháp luật Hình sự ngày 20-21/4.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Sofitel Plaza Hanoi
1 Thanh Nien Street,
Hanoi
Vietnam

Anfahrt

Seminar Penal Code 2
Seminar Penal Code 3
Seminar Penal Code 4
Introduction of Penal Code 2015

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam