Seminar

Thực Hiện Đẩy Mạnh Dân Chủ ở Cơ Sở ở Việt Nam Hiện Nay

Các chuyên gia của Bộ Nội Vụ sẽ thảo luận các biện pháp nhằm nâng cao vai trò của người dân trong việc chống tham nhũng và quan liêu. Hội thảo cũng sẽ tập trung tìm giải pháp nhằm cải thiện quá trình thực hiện dân chủ cơ sở ở Việt Nam.
Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

TP Đà Nẵng

Referenten

 • TS. Trần Văn Ngợi
  • GS.TS. Nguyễn Văn Thắm
   • PGS. TS. Bùi Xuân Đức
    • TS. Dương Quang Trung
     • TS. Hà Quang Ngọc
      • TS. Trần Thị Minh Châu
       • Ông Chế Viết Sơn
        • Ông Nguyễn Việt Hà
         • Ông Lê Quang Hùng
          • Ông Trần Đức Lực

           Bereitgestellt von

           Auslandsbüro Vietnam