Single title

Drejtësia Tranzicionale

Ky libër zhvillon një qasje gjithëpërfshirëse të fushës së drejtësisë tranzicionale, ku karshi mekanizmave gjyqësorë të saj shpjegohen edhe qasjet dhe mekanizmat e tjerë, siç janë: komisionet e së vërtetës dhe pajtimit, reformat institucionale, vetingu, amnistitë etj. Tre nga mekanizmat e drejtësisë tranzicionale, që janë: Tribunali Ndërkombëtar Penal për ish-Jugosllavi, Dhoma për Krime Lufte brenda Gjykatës së Bosnjë-Hercegovinës dhe Dhomat e Specializuara të Kosovës, zënë një vend të veçantë në këtë studim.