Single title

POLITIKAT PUBLIKE DHE QEVERISJA

Profesori i Shkencës Politike Bekim Baliqi ligjëron lëndën e Politikave Publike në Universitetin e Prishtinës. Fondacioni-Konrad-Adenauer ka pranuar me kënaqësi kërkesën për të mbështetur publikimin e një libri që trajton temën e politikave publike. Vlerësojmë përpjekjet e z.Baliqi për të sjellur një libër i cili do të ju shërbej të njihni më mirë politikat publike dhe qeverisjen. Libri është i ndarë në disa pjesë është një material i rëndësishëm për hapjen e horizonteve të reja për studimin e mëtejmë të këtyre fushave të rëndësishme.