Asset Publisher

Die Zusammenarbeit mit versierten polnischen Partnern ist für die Arbeit der KAS von großem Wert und zugleich von zeichenhafter Bedeutung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit. Sie ergänzt das Programm der eigenen Veranstaltungen durch die besonderen Kompetenzen der Partner und trägt zum Aufbau der Zivilgesellschaft bei. Die Regularien für Anträge für eine Zusammenarbeit oder Förderung werden auf Anfrage gerne zugesendet. Hauptprojektpartner der KAS in Polen sind:

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

logo Schuman pl
Polska Fundacja im. Roberta Schumana jest organizacją pozarządową i ponadpartyjną. Jej celem jest mobilizowanie obywateli do angażowania się w proces jednoczenia Europy. Imię Roberta Schumana zostało wybrane przez Fundatorów, m. in. Tadeusza Mazowieckiego i Piotra Nowina-Konopkę, jako nawiązanie do polityki francusko-niemieckiej lat pięćdziesiątych, modelu pojednania zwróconego w przyszłość i nastawionego na budowanie wspólnej Europy. PFRS prowadzi programy, które uczą wykorzystania szans, jakie daje Polsce członkostwo w UE. Fundacja współpracuje z wieloma środowiskami w Unii i poza nią, by lepiej poznać i respektować wspólne wartości demokratyczne.
To the website

Institut für Öffentliche Angelegenheiten

isp_neu
Das Institut für Offentliche Angelegenheiten (ISP) wurde 1995 in Warschau als unabhängiges Forschungs- und Beratungsinstitut gegründet. Es will den Reformprozess in Polen konstruktiv begleiten und führt Programme in den Bereichen Europa- und Ostpolitik, Bildungs-, Gesellschafts- sowie Migrationspolitik durch. Das Institut arbeitet mit renommierten polnischen und ausländischen Experten zusammen. Analysen, Berichte und andere Publikationen des ISP finden Anerkennung unter Parlamentariern, in Regierungskreisen, unter Vertretern der staatlichen Verwaltung, Wissenschaftlern und in den Medien. Und besonders hervorheben möchten wir in diesem Zusammenhang, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung gemeinsam mit dem ISP bereits seit dem Jahr 2000 ein Meinungsforschungsprojekt zur gegenseitigen Wahrnehmung von Deutschen und Polen herausgibt, das sogenannte "Deutsch-Polnische Barometer".
To the website

Institut für Strategische Studien Krakau

logo_iss-neu
Das Institut für Strategische Studien (ISS) wurde 1993 von der Krakauer Jagiellonen-Universität und der Wirtschaftsakademie Krakau gegründet. Ursprünglich sollte es einem Dialog zwischen unterschiedlichen politischen Gruppierungen in Polen und dem Austausch mit ausländischen Politikern und Experten dienen. Mit der Zeit spezialisierte sich das Institut auf Fragen der Sicherheitspolitik, die Ostpolitik und die transaltlantische Beziehungen. Bis heute gilt es als einer der führenden Think Tanks in diesem Bereich. Die Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert gemeinsam mit dem ISS Konferenzen in den Bereichen Internationale Politik, Sicherheit und NATO sowie zu europapolitischen Aspekten der Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
To the website

Centrum Stosunków Międzynarodowych

logo cam
Fundacja Centrum Stosunków Międzynarodowych jest niezależnym, pozarządowym think tankiem, zajmującym się problemami polityki międzynarodowej oraz polityką zagraniczną i europejską Polski. CSM szczególny nacisk kładło na problematykę NATO i bezpieczeństwa międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE, stosunków transatlantyckich, szeroko pojętej polityki wschodniej, migracji, polityki klimatycznej i energetycznej, bilateralnych i multilateralnych kierunków polskiej polityki zagranicznej. Fundacja wydaje publikacje, organizuje konferencje i spotkania, uczestniczy w międzynarodowych projektach we współpracy z podobnymi instytucjami w wielu krajach. Tworzy forum debaty i wymiany idei w sprawach polityki zagranicznej, relacji między państwami oraz wyzwań globalnego świata. Działalność CSM jest adresowana przede wszystkim do samorządowców i przedsiębiorców, a także administracji centralnej, polityków, dyplomatów, politologów i mediów. W badaniu The Leading Public Policy Research Organizations In The World, prowadzonym przez Uniwersytet Pensylwanii, CSM uznany został za jedną z najlepszych organizacji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. CSM prowadzi działalność badawczą, informacyjną i edukacyjną. Współpraca z FKA trwa nieprzerwanie od 1996 r., czyli od początku istnienia Centrum.
To the website

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

LOGO_fkp_neu
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego są analizy dotyczące wydarzeń międzynarodowych, zawierające rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim: bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne, mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank”, przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”. Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy. Fundacja Konrada Adenauera jest partnerem organizowanej corocznie konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.
To the website

European Academy of Diplomacy (EAD)

European Academy of Diplomacy (EAD) v_1
European Academy of Diplomacy (EAD) ist die erste NGO-Akademie für Diplomatie im Europa, deren Aufgabe ist, eine neue Generation von Führungskräften im internationalen Umfeld zu erziehen und zu inspirieren. Seit der Gründung 2004 gibt es mehr als 5000 Absolventen aus 95 Ländern, die im Rahmen verschiedener Projekte ihre Kompetenzen und Fächigkeiten entwickeln konnten. Absolventen bilden eine außergewöhnliche Netz von Kontakten, die dem internationalen Dialog dienen und zur Lösung der zeitgenösichen Herausforderungen der heutigen Welt beitragen. Die KAS unterstützt die EAD seit ihrer Anfangszeiten bei der Akademie der Jungen Diplomaten und der Europäischen Diplomaten-Workshops.
To the website

Euractiv.pl

Logo euractiv
EURACTIV.pl to ekspercki portal informacyjny specjalizujący się w sprawach europejskich i międzynarodowych należący do ogólnoeuropejskiej sieci portali informacyjnych EURACTIV. Opisuje, analizuje i komentuje politykę i gospodarkę Unii Europejskiej, jej państw członkowskich, krajów sąsiedztwa i globalnych partnerów strategicznych. Z Fundacją Adenauera wsp;łpracuje przy tworzeniu niektórych podstron, np. o polityce wschodniej, czy migracyjnej UE. Organizujemy także wspólnie debaty online o aktualnych problemach dla polityki europejskiej z udziałem wybitnych międzynarodowych ekspertów.
To the website

Die Stiftung Schule für Führungskräfte (Szkoła Liderów)

Fundacja Szkoła Liderów
Die Schule für Führungskräfte spezialisiert sich auf Projekte für eine moderne und auf den Werten wie die Verantwortung für die Anderen, Vertrauen und Zusammenarbeit oder Demokratiestärkung basierende Leadership. Von der Erkenntnis heraus, dass es bereits die Führungskräfte sind, die die Anderen mit sich ziehen und den Wandel vorantreiben, organisiert die Stiftung Schule für Führungskräfte Seminare und Workshops für die Führungskräfte aus verschiedenen Bereichen des Öffentlichen Lebens: aus der NGOs, kommunaller Selbstverwaltung politischen Parteien und politischen Organisationenen. Es werden konsequent Personen von unterschielichen politischen und gesellschaftlichen Strümungen zusammengeführt. Die Konfrontation mit anderen Ansichten soll durch Respekt dem Anderen gegenüber und durch Bewußtsein für das eigene Wertesystems und eingene Identität zur Entwicklung einer soliden und sachlichen öffentlichen Debatte beitragen. Für viele Absolventen sind diese Projekte ein Wendepunkt in ihrer politischen Kariere. Unter 4000 Absolventen befinden sich viele Parlamentarier, Europarlamentarier, Regierungsmitglieder, kommunale Politiker, Anführer von unzähligen Organisationen und gesellschaftlichen Initiativen in über 40 Ländern in der ganzen Welt. Die KAS arbeitet mit der Schule für Führungskräfte seit 90. Jahren bei der Schule für politische Führungskräfte zusammen.
To the website

Warsztaty Innowacji Społecznej

WIS logo internet
Warsztaty Innowacji Spłecznej tworzą osoby doświadczone w prowadzeniu kompleksowych analiz ekonomicznych i badań społecznych w dziezinach ekonomii, socjologii, polityk publicznych, kultury i technologii. W działaniach przyświeca im idea Think-And-Do-Tank, czyli gromadzenie wiedzy i wykorzystywanie jej dla skutecznego działania w duchu otwartości, aktywności, zaufania, jak i odpowiedzialności za siebie i innych. Przykładem tego typu projektów jest badanie nt. społecznego wpływu dizajnu, kampania społeczna na rzecz promocji wolontariatu w Małopolsce, czy serwisy: naochotnika.pl i ekultura.org. WIS organizuje warsztaty i szkolenia dla osób, które mają ambicję wpływania na otoczenie, jak na przykład organizowany wspólnie z KAS projekt „Młody Ekspert“ od 2012 r., czy międzynarodowy projekt liderski dla młodych osób z regionu Europy Środkowo-Wschodniej „Architects of The Future”. Obecnie współpracujemy przy cyklu spotkań „Liderów Kompetencji”, czyli osób zaangażowanych w działalność organizacji społecznych, politycznych lub biznesowych, którzy sami kształcą młode osoby. Na uwagę zasługuje także oprawa graficzna projektów WIS. Przygotowywane do warsztatów, publikacji i szkoleń materiały, jak strony internetowe, publikacje, ulotki, plakaty, infografiki, prezentują obok wysokiej jakości merytorycznej również wysoką jakość estetyczną.
To the website

Das Internationale Institut der Bürgergesellschaft (MISO)

Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego
Das Internationale Institut der Bürgergesellschaft entstand 2012 als eine NGO, die unter dem Motto „Zusammen schaffen wir mehr!“ aggiert. Das Institut ist überparteilich und funktioniert nach dem Nonprofit-Prinzip. Das Ziel von MISO ist das Engagement der Bürger in das öffentliche und wirtschaftliche Leben vor allem junger Menschen zu fördern. Im Rahmen des Institutes funktioniert seit 2017 auch ein Forschungszentrum (CA MISO). Die KAS organisiert mit MISO eine Debatenreihe zur Bürgergesellschaft und Seminare in ganz Polen.
To the website

in.europa

in
Das Institut "in.europa" ist eine junge Nichtregierungsorganisation, die um sich exzellente Experten und Trainer zu Europa-Themen versammelt. Das Institut organisiert Debatten mit prominenten polnischen und europäischen Politikern und Diplomaten, und es führt insbesondere die sogenannte "Akademie in.europa" für junge engagierte Menschen durch, die ihre berufliche Zukunft mit dem Bereich der Diplomatie bzw. europäischen Instutionen zu verknüpfen suchen. "in.europa" gibt zahlreiche Publikationenen zu europäischen Themen von herausragenden Experten heraus. Alle Projekte sind der Förderung der europäischen Idee verschrieben und haben zum Ziel, europäische Themen mittels fundierter Debatten einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Die KAS unterstützt das Institut "in.europa" bei der Durchführung von Diskussionsveranstaltungen, der "Akademie" sowie bei der Herausgabe von Publikationen.
To the website

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

logo hdpz - neu
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej powstał w 1998 r. jako centrum dialogu polsko-niemieckiego na Górnym Śląsku. Jest ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji. Projekty prowadzone przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej mają służyć idei porozumienia i współpracy, odnoszącą się do wielokulturowości Śląska, jako rejonu pogranicza i miejscem styku tradycji polskiej i niemieckiej. FKA współpracuje z Domem Współpracy przy organizowaniu seminariów i cyklu debat, poświęconych integracji europejskiej i stosunkom polsko, niemieckim, jak na przykład „Rozmowy o Europie”, a także debaty w ramach Seminarium Śląskiego.
To the website

Polin Muzeum Historii Żydów Polskich

Sztetl logo pl
Fundacja Konrada Adenauera współpracowała z Muzeum od początku powstania pomysłu jego utworzenia w 1995 r. Stała współpraca łączy nas do dnia dzisiejszego przy projekcie Wirtualny Sztettl, czyli tworzeniu portalu opisującego dzieje żydowskich miasteczek na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Bogaty zbiór wspomnień, fotografii, materiałów edukacyjnych, informacji na temat tradycji i kultury żydowskiej, polskich sprawiedliwych, wskazówek turystycznych, prezentowany na portalu wymaga codziennej pracy nad zachowaniem, opracowaniem i poszerzaniem wszystkich tych materiałów. Zasoby portalu dostępne są także dla zainteresowanych na całym świecie w jęz. angielskim, niemieckim i hebrajskim.
To the website

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

SDPZ FWPN
Die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit fördert das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen. In 25 Jahren hat sie fast 15.000 gemeinsame Projekte finanziert und damit die Fundamente der gegenseitigen Verständigung gestärkt. Handlungsvorgabe für die SdpZ ist die Überzeugung, dass Deutsche und Polen als Partner bestrebt sind, durch gemeinsames Handeln zur Ausgestaltung eines modernen, friedlichen und sozial gerechten Zusammenlebens in der Europäischen Union beizutragen. In diesem Sinne bilden beide Länder eine Gestaltungsgemeinschaft. Somit erhalten die bilateralen Beziehungen eine neue Dimension und eine neue Qualität, die auch den europäischen Kontext miteinbezieht. Die Stiftung unterstützt deutsch-polnische Initiativen, dabei insbesondere: Bildungsprojekte, die das Wissen über Deutschland und Polen erweitern oder die deutsche und polnische Sprache fördern, wissenschaftlichen Dialog sowie Kunst und Literatur. Mit ihren Projekten wie zum Beispiel Studienreisen, Stipendienprogrammen, Publikationen und Debatten aber auch durch ihre Projektförderung möchte die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Impulse für die deutsch-polnischen Beziehungen geben. Die KAS führt zusammen mit der SdpZ einige Dokumentarfilmprojekte und Debatten im Rahmen des Forum Dialog + durch.
To the website

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

logo-kreisau_neu
Fundacja „Krzyżowa” powstała w procesie polsko-niemieckiego pojednania, aby wspierać europejskie porozumienie. Jej tradycja nawiązuje do idei demokracji i chrześcijańskich wartości, przyświecających członkom Kręgu z Krzyżowej, grupie antyhitlerowskich opozycjonistów skupionych wokót rodziny von Moltke, właścicieli majątlu w Krzyżowej na Dolnym Śląsku. 12 listopada 1989 roku, kilka dni po upadku muru berlińskiego, miała w Krzyżowej miejsce polsko-niemiecka Msza Pojednania z udziałem premiera Tadeusza Mazowieckiego i kanclerza Helmuta Kohla. Dziedzictwo pojednania i sprzeciwu wobec totalitaryzmów stało się w Krzyżowej w podwójnym znaczeniu symbolem europejskiego porozumienia. Krzyżowa jest miejscem, które dziś żyje różnorodnością ludzi spotykających się tutaj i ich gotowością do dialogu. Wiele projektów, których przesłaniem jest otwartość na innych i odpowiedzialność za innych, adresowanych jest do międzynarodowej społeczności młodzieży. W ten sposób Fundacja wspiera zarówno porozumienie między ludźmi, jak i rozwój europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.
To the website

Europejskie Centrum Solidarności

logo_ECS - neu
ECS jest gdańską isntytucją, utworzoną z inicjatywy Prezydenta Miasta Pawła Adamowicza, z popraciem Lecha Wałęsy i instytutu jego imienia, metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Gocłowskiego, NSZZ „Solidarność”, Stoczni Gdańskiej i władz województwa pomorskiego. Działalność w obecnej siedzibie, rozpoczęła w 2014 r. jako muzeum, poświęcone ruchowi Solidarności, przestrzeń do budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, miejscem spotkań różnych środowisk z Polski, Europy i świata. W ECS organizowane są liczne konferencje, debaty, projekty dla dzieci i młodzieży, spektakle teatralne, pokazy filmowe (także w 3D) i wystawy czasowe. Część pomieszczeń w budynku ECS przeznaczone są na działalność organizacji pozarządowych, służących na rzecz dobra wspólnego, wolności i praw człowieka. Misją ECS jest szerzenie ideałów ruchu Solidarności – demokracji, społeczeństwa otwartego i solidarnego oraz kultury dialogu jako źródła inspiracji i nadziei dla tych, którzy nie żyją w społeczeństwach otwartych i demokratycznych. Doświadczenie Solidarności jako pokojowej europejskiej rewolucji powinno stać się na trwałe ważną częścią mitu założycielskiego Europy.
To the website

Tygodnik Powszechny

Tygodnik Rot
„Tygodnik Powszechny“ jest katolickim pismem o tematyce społeczno-kulturalnej. Ukazujący się od marca 1945 r. Tygodnik w otwarty sposób podejmował i podejmuje tematy Kościoła, duchowości, wartości w życiu publicznym, politycznym i społecznym. Swoje teksty w Tygodniku publikowali, m.in. Jerzy Turowicz, Stefan Kisielewski, Leopold Tyrmand, Paweł Jasienica, Jacek Woźniakowski, Stanisław Stomma, Józefa Hennerlowa, Władysław Bartoszewski. Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Józef Tischner, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Michał Heller, Szymon Hołownia, Adam Boniecki, i wielu innych. Wśrod autorów Tygodnika znalazł się również Karol Wojtyła i Czesław Miłosz. Na przestrzeni lat ukazało na łamach Tygodnika wiele przełomowych artykułów, także dla stosunków polsko-niemieckich. W latach 60. po liście biskupów polskich do niemieckich, Tygodnik z wrażliwością podjął temat pojednania z Niemcami w duchu chrześcijańskim. Katalog wartości chrześcijańskich, którymi kierują się do dziś autorzy Tygodnika pozwala im rzetelnie, ale otwarcie, podchodzić do trudnych tematów historycznych. Fundacja Konrada Adenauera jest od lat partnerem dodatków specjalnych, poświęconych ważnym rocznicom historycznym z czasów II wojny światowej i dyktatury komunistycznej, a także aktualnym sprawom europejskim, jak na przykład, kryzys migracyjny w Europie.
To the website

Kluby „Tygodnika Powszechnego”

Klub_TP_Logo_neu
Kluby „Tygodnika Powszechnego” wywodzą się ze środowiska czytelników „Tygodnika Powszechnego” i jego duchowego i społecznego dorobku. Swoją tożsamość określają poprzez inspirację katolicką myślą prezentowaną na łamach „Tygodnika Powszechnego” i przedstawiają siebie jako ruch społeczno-kulturalny, miejsce spotkania i dialogu. Celem Klubu jest tworzenie wspólnoty myślenia i działania w duchu takich wartości, jak „chrześcijaństwo otwarte, gotowe do dialogu z tym, co odmienne, gotowe do zaakceptowania wszystkiego, co dobre, gdziekolwiek się znajduje” (Jerzy Turowicz). Kluby funkcjonują już w ponad 30 miastach w Polsce i na świecie. Prowadzą bogatą i różnorodną działaność. Dużą popularnością cieszą się debaty, organizowane przez poszczególne Kluby, w tym także te na tematy europejskie i obywatelskie, przygotowywane wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera.
To the website

Das Zentrum für das Gedankengut Johannes Pauls II.

Logo-Ikon
Das Zentrum für das Gedankengut Johannes Pauls II. ist eine Kulturinstitution der Stadt Warschau, die für die Durchführung großer Kultur- und Bildungsprojekte gegründet wurde. Sie begann ihre Tätigkeit am 1. April 2006 mit der Aufgabe, die Lehre Johannes Pauls II. auf innovative Weise zu erforschen, zu dokumentieren und zu verbreiten. Das Zentrum arbeitet mit herausragenden Wissenschaftlern und führenden Universitäten sowie mit NGOs und anderen Institutionen im In- und Ausland zusammen. Das Forschungsinstitut des Zentrums leitet Analyse- und Forschungsprojekte und organisiert internationale Konferenzen, Debatten und Summer Schools. In Zusammenarbeit mit einem wachsenden Netzwerk von Experten werden Themen und Probleme erforscht, die für Johannes Paul II. von Interesse waren. Solche Fragen werden mit Hilfe der Philosophie und Theologie sowie der Sozialwissenschaften und anderer Disziplinen analysiert. Das Zentrum verfügt über eine außerordentlich reiche Bibliothekssammlung, die sowohl Bücher als auch audiovisuelles Material umfasst. Das Zentrum organisiert jährlich mehrere wissenschaftliche Konferenzen sowie wöchentliche Seminare für Studenten. Das Zentrum verwaltet das offizielle Stipendienprogramm der Stadt Warschau und verteilt Stipendienmittel in Höhe von über sechs hundert Tausend Euro jährlich an über 600 Schüler und Studenten, die in Warschau studieren. Das Zentrum hat außerdem über 40 verschiedene Publikationen zum Leben, Denken und Vermächtnis von Johannes Paul II. herausgegeben. Die KAS fördert die Sommerschule des Zentrums und eine Vortragsreihe "Die JP2-Memorials Lectures".
To the website

Instytut Tertio Millennio

logo Tertio
Instytut Tertio Millennio został założony w 1995 roku przez dominikanina Macieja Ziębę OP jako filia Ośrodka Myśli Politycznej po ogłoszeniu przez Jana Pawła II Listu Apostolskiego Tertio Millennio Adveniente (1994) i wezwaniu do przygotowań Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Miały one polegać na spotkaniach i dyskusjach łączących głębokie przeżycie wiary z poszukiwaniem odważnych rozwiązań problemów, jakie stawia przed Kościołem czas przełomu wieków. Realizując te cele Instytut stara się być miejscem dyskusji pomiędzy różnymi środowiskami i grupami, które pomimo rozbieżności poglądów oraz różnorodności doświadczeń, łączy troska o dobro wspólne. Instytut promuje wartości w życiu publicznym a także jest miejscem, w którym stale odbywa się recepcja nauczania Jana Pawła II. Fundacja Adenauera obecna jest od kilku lat przy projekcie Szkoły Zimowej Instytutu.
To the website

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Logo PTE Bild
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) zrzesza ekonomistów zarówno praktyków, jak i teoretyków. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association). Celem PTE jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji i networking środowisk ekonomistów. W PTE działają najwybitniejsi polscy eksperci od spraw ekonomii i gospodarki. Dzięki ich zaangażowaniu PTE organizuje kongresy, konferencje i seminaria na niezwykle wysokim poziomie merytorycznym. Dotyczy to również przygotowywanych przez PTE publikacji naukowych, analiz i ekspertyz oraz biuletynu PTE. Dla Fundacji Adenauera PTE jest sprawdzonym partnerem przy organizacji w Ełku polsko-niemieckiego seminarium naukowego, poświęconego Społecznej Gospodarce Rynkowej.
To the website

Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego

KTM logo pełne
Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego, powołana przez Rektora UW 26 czerwca 2014 r. to miejsce debaty nad aktualnymi problemami społecznymi i humanistycznymi. Poprzez edukację i popularyzację wiedzy Katedra promuje wartości, które były szczególnie bliskie jej honorowemu patronowi, w tym rozwijanie wśród studentów Uniwersytetu postaw obywatelskich, umiejętności obywatelskiej debaty i zespołowego, kreatywnego działania oraz wypełnienia zadań w obszarze służby publicznej. Studenci mają możliwość kontaktu z osiągnięciami nauki światowej, zwłaszcza w zakresie nauk politycznych, prawa, socjologii, filozofii oraz nauk historycznych. Oprócz organizacji wykładów, seminariów czy konferencji Katedra przywiązuje dużą uwagę do zajęć warsztatowych, które rozwijają w studentach kompetencje społeczne, jak umiejętność współpracy i otwartej debaty. Fundacja Adenauera wspiera gościnne wykłady wybitnych naukowców z Polski i z zagranicy oraz warsztaty na tematy, dotyczące wyzwań społecznych współczesnego świata.
To the website

Institut für Politologie der Kardinal-Stefan-Wyszynski-Universität Warschau

logo uksw
Das Institut für Politikwissenschaft der Kardinal Stefan Wyszyński Universität (UKSW) in Warschau besteht seit dem Jahre 1999. Die Geschichte des Instituts und der Studienrichtung Politikwissenschaft reicht jedoch bis in die Zeit der Akademie für katholische Theologie, als das Institut in seinem Namen die katholischen und dann die christliche Soziallehre trug, zurück. Die Schwerpunkte der Instutstätigkeit bilden die kulturellen Grundlagen der Politik, die Beziehungen zwischen Politik und Religion sowie politische und kulturelle Prozesse in Mittel- und Osteuropa. Im Institut für Politikwissenschaft werden über 1300 Studierende ausgebildet, die Politologie in verschiedenen Fachbereichen auf allen drei „Bologna“ Studienstufen studieren können: Politologie und Europäische Studien (erste und zweite Stufe), ferner den Studiengang Innere Sicherheit (erste Stufe im System des Präsenz- und Fernstudiums). Mit dem Institut für Politologie arbeitet die KAS bereits seit den 70er Jahren zusammen. Zurzeit werden gemeinsam Seminare für Studenten und wissenschaftliche Konferenzen zur aktuellen europapolitischen Fragen organisiert.
To the website

Katholische Universität Lublin

Logo EN
Einzigartig im kommunistischen Ostblock war die staatlich anerkannte Katholische Universität Lublin (KUL). Sie wurde 1918 gegründet und gilt bis heute als ein der wichtigsten Zentren des katholischen Gedankenguts. Die KUL bleibt auf die wissenschaflichen und zeitgenösichen Herausforderungen der Moderne offen. Neben Theologie, Philosophie, Soziallehre, Jura und hummanistische Wissenschaften werden dort auch Naturwissenschaften gelehrt. Die KAS ist der KUL seit den 70er Jahren partnerschaftlich verbunden. Über die Jahrzehnte der Zusammenarbeit haben wir gemeinsam unzählige Seminare, Publikationen und internationale Konferenzen organisiert. Zurzeit fördert die Stiftung an der KUL Seminare für Studenten über europäische Themen.
To the website

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Tischner logo
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera jest uczelnią prywatną założoną m.in. przez Społeczny Instytut Wydawniczy Znak. Uczelnia szczyci się nowoczesnymi metodami kształcenia i dostosowaniem specjalności do wymogów rynku pracy. Pozwala to absolwentom nie tylko zdobyć wiedzę na wysokim poziomie, ale również sprostać konkurencji w życiu zawodowym. Na szczególną uwagę zasługuje sam patron oraz jego przesłanie. Ks, Józef Tischner, wybitny filozof. Publicysta i duszpasterz do historii przeszedł jako autor „Etyki solidarności“. Jego przesłanie wpisane jest w misję uczelni. Fundacja Konrada Adenauera współpracuje z Katedrą Integracji Europejskiej im. Konrada Adenauera i wspólnie realizuje projekty i konferencje.
To the website