შტეფან მალერიუსი

რეგიონული პროგრამის „სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი“ ხელმძღვანელი

კონტაქტი

stephan.malerius@kas.de +995322459112
+995322459113

Standorte

Abteilung

Publikationen