თომას შრაპელ

რეგიონული პროგრამის „სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი“ დირექტორი

კონტაქტი

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113

Abteilung

Publikationen