Titlu

Studiu privind implementarea dispozițiilor-cheie ale Acordului de Asociere UE-Moldova privind concurența

Autor: Iulian Rusu, MJur (Oxon), Institutul pentru Politici și Reforme Europene

Acest studiu are scopul de a aborda progresul implementării angajamentelor politicii în domeniul concurenței în temeiul Acordului de Asociere și al Agendei de Asociere între Republica Moldova și UE, atenționează asupra termenelor limită care se apropie și care s-au consumat deja ce țin de angajamente specifice, atrage agenția asupra calității transpunerii anumitor prevederi, precum și accentuează asupra acțiunilor rămase ce trebuie întreprinse în viitor pentru a asigura conformarea la prevederile Acordului de Asociere.