ostatné publikácie

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PRE ZABEZPEČENIE BLAHOBYTU, SOCIÁLNEJ SPRAVODLIVOSTI A UDRŽATEĽNEJ EKONOMIKY

Rastúca hospodárska a politická previazanosť viedla v mnohých krajinách k vyššiemu rastu a hospodárskej súťaži, priniesla zlepšenie šancí na vzdelanie, posilnila sociálne štruktúry a zmenšila chudobu. Napriek tomu sú mier, sloboda a spravodlivosť stále ohrozené. Nerovnomerné rozdeľovanie svetového blahobytu nesie tiež svoj diel zodpovednosti za rastúce politické a spoločenské napätie. Súčasná finančná a hospodárska kríza sa dá prekonať jedine vtedy, ak budeme mať spoločné pravidlá.