Zverejňovač príspevkov

Stáž v Bratislave

Informácie pre uchádzačov o stáž v kancelárii Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. v Bratislave

Zverejňovač príspevkov

Stáž v Konrad-Adenauer-Stiftung v Bratislave Unsplash
Stáž v Konrad-Adenauer-Stiftung v Bratislave

(Stav: Október 2023)

Ďakujeme za váš záujem o prácu v Konrad-Adenauer-Stiftung v Bratislave! Skôr ako sa rozhodnete pre nás a my pre vás, mali by ste si prečítať nasledujúce informácie:
 

Čo očakávame

Od budúcich stážistov očakávame vysoký záujem o Slovensko a jeho obyvateľov, o politiku a najmä o politickú osvetovú prácu. Prihlásiť sa môžu najmä študenti z Nemecka a Slovenska. Dobrá znalosť nemčiny a slovenčiny je výhodou, nie však nevyhnutnosťou.
 

Budete sa venovať najmä týmto činnostiam:

  • Rešerše k aktuálnemu politickému, sociálnemu a hospodárskemu vývoju na Slovensku

  • Podpora pri práci s verejnosťou

  • Všeobecná písomná a telefonická kancelárska korešpondencia

  • Príprava obsahu a prekladov prejavov, listov a článkov v tlači

  • Podpora pri organizácii, realizácii a vyhodnocovaní konferencií a seminárov

  • Účasť na podujatiach kancelárie KAS v Bratislave


Obsah vašej stáže upresníme v úvodnej fáze vášho pobytu. Bolo by tiež užitočné, keby ste sa počas svojho pobytu zaoberali konkrétnou témou alebo oblasťou, ktorá presahuje rámec nahliadnutia do našej práce. Mohlo by ísť o tému súvisiacu s vaším štúdiom, napríklad ako základ semestrálnej práce, alebo o tému, ktorá vás osobne zaujíma a má niečo spoločné s našou prácou. Túto tému môžete pomenovať a stručne vysvetliť v motivačnom liste.
 

Rámcové požiadavky

Vo vašom záujme a v záujme KAS je minimálna dĺžka stáže 2 mesiace. Radi by sme upozornili, že náklady na cestovné, ubytovanie a stravu si hradí stážista sám. Informujte sa však, prosím, napr. na svojej univerzite o možnostiach štipendia na stáž. Samozrejme, po ukončení stáže dostanete podrobnú správu o stáži. Študenti z Nemecka by si mali na čas pobytu v Bratislave uzatvoriť medzinárodné zdravotné poistenie. Odporúča sa aj úrazové poistenie, Konrad-Adenauer-Stiftung nemôže prevziať žiadnu zodpovednosť za prípadné nehody, ktoré sa môžu stať počas vašej stáže. Ak ste občanom EÚ, víza nie sú potrebné, v opačnom prípade sa informujte o príslušných predpisoch o pobyte cudzincov.

Pred začiatkom stáže u nás vám radi zašleme ďalšie informácie alebo odpovieme na všetky vaše otázky týkajúce sa oblasti, v ktorej budete bývať, dopravných trás a kultúrnych podmienok.

Odporúčame, aby ste svoju žiadosť podali aspoň 6 mesiacov, ideálne však jeden rok, pred požadovaným obdobím stáže.
 

Žiadosť

1) Všeobecné požiadavky na žiadosť: (ukončený Vordiplom/ Zwischenprüfung/ pre bakalárov po 3. semestri) študijného odboru súvisiaceho s politikou, minimálne pasívna znalosť nemeckého a anglického jazyka, znalosť práce na PC.

2) K prihláške je potrebné predložiť tieto dokumenty: Motivačný list, životopis, certifikáty vrátane maturitného vysvedčenia, fotografia, informácie o jazykových znalostiach, uvedenie požadovaného obdobia.

3) Minimálna dĺžka stáže: 2 mesiace
 

Svoju žiadosť nám pošlite mailom na info.bratislava@kas.de

zdielať

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov

kontakt

Tamara Zajacová

Tamara Zajacová

Office a komunikačná manažérka

tamara.zajacova@kas.de +421 907 542 522

Zverejňovač príspevkov