Zverejňovač príspevkov

Projekty

Zverejňovač príspevkov

Predkladanie projektov

Nadácia Konrada Adenauera na Slovensku pripravuje spolu so svojimi partnermi vzdelávacie podujatia, ktoré svojím obsahom zodpovedajú cieľom Nadácie.

K nim patria predovšetkým nasledujúce témy:

 • Konsolidácia a odolnosť slobodnej demokracie
 • Posilňovanie demokratických inštitúcií; Rozvoj občianskej spoločnosti
 • Budúcnosť politického vzdelávania v pluralitnej demokracii
 • Kvalita právneho štátu a nezávislé médiá
 • Dialóg a súdržnosť v Európskej únii s osobitným zameraním na Strednú Európu
 • Aktívna rola Slovenska pri riešení výziev európskej, zahraničnej a bezpečnostnej politiky
 • Spoločenskopolitické výzvy; Kresťanská demokracia
 • Skúmanie totalitnej minulosti

Projekty, ktoré sa majú uskutočniť v spolupráci s Nadáciou Konrada Adenauera sa predkladajú do 30. septembra predchádzajúceho roku. Žiadosť o podporu projektu musí obsahovať tieto údaje:

 • Meno organizácie
 • Názov podujatia
 • Miesto a čas konania
 • Cieľ podujatia; indikátory úspešnosti
 • Cieľová skupina
 • Popis podujatia
 • Program
 • Rozpočet (náklady na ubytovanie, občerstvenie, prenájom atď.), prípadne spoluúčasť ďalších organizátorov.

Vaše žiadosti zasielajte elektronicky na adresu info.bratislava@kas.de.

zdielať

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov