Zverejňovač príspevkov

Správy a anýzy o Slovensku

Referendum o rodine

Na 7. februára 2015 vyhlásil prezident SR Andrej Kiska referendum, v ktorom budú voliči rozhodovať o troch otázkach:

Zverejňovač príspevkov

  1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
Všeľudové hlasovanie iniciovala Aliancia za rodinu (AZR), ktorej sa podarilo zozbierať približne 420 tisíc podpisov. Potrebná hranica na vyhlásenie referenda je 350 tisíc. Tzv. Referendum o rodine vyvoláva intenzívnu spoločenskú diskusiu. Podporujú ho viaceré cirkvi, najmä väčšinoví katolíci a evanjelici. Mainstreamové média k téme pristupujú skôr s odporom, najväčšie komerčné televízie Markíza a Joj aj verejnoprávna RTVS odmietli vysielať reklamné spoty Aliancie za rodinu. Kým podporovateľov motivuje najmä snaha chrániť prirodzenú rodinu a právo detí na oboch rodičov, odporcovia sú presvedčení, že otázky zasahujú do oblasti ľudských práv. Pre platnosť referenda je potrebná 50-percentná účasť voličov, preto odporcovia budú hlasovať najmä "nohami", teda nezúčastnia sa hlasovania. Podľa prieskumov nie je výsledok referenda istý a závisí najmä od schopnosti aliancie zmobilizovať dostatočné množstvo voličov.

zdielať

Zverejňovač príspevkov

Aliancia za rodinu https://www.facebook.com/alianciazarodinu
Aliancia za rodinu https://www.facebook.com/alianciazarodinu

comment-portlet

Zverejňovač príspevkov