Zverejňovač príspevkov

Správy z podujatí

Za stabilnú demokraciu a aktívnu občiansku spoločnosť

25 rokov Nadácie Konrada Adenauera na Slovensku

V roku 1991, keď sa skončila Studená vojna a rozdelenie Európy, otvorila Nadácia Konrada Adenauera / Konrad Adenauer Stiftung svoju kanceláriu v Prahe, vo vtedajšom Československu a po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 aj v jej hlavnom meste v Bratislave. Jej poslaním bolo pomáhať pri budovaní a rozvíjaní slobodnej a demokratickej spoločnosti. V dňoch, keď si nadácia pripomína 25. výročie založenia pobočky na Slovensku, je čas spolu s politickými priateľmi, partnerskými organizáciami a inštitúciami bilancovať jej činnosť i oslavovať.

Zverejňovač príspevkov

Na úvod slávnostného podujatie si účastníci mohli pozrieť nemecký televízny film Konrad Adenauer – Hodiny rozhodovania. Prítomných divákov pozdravil aj veľvyslanec SRN na Slovensku, pán Joachim Bleicker. Po filme, ktorý veľmi pútavo rozpráva o živote a pôsobení prvého nemeckého kancelára po Druhej svetovej vojne a poukazuje na jeho hodnoty a presvedčenie, ktoré sú dodnes výzvou, orientáciou i záväzkom pre nadáciu, nasledovala slávnostná recepcia. Na začiatku prehovoril riaditeľ kancelárie KAS v Prahe a Bratislave, pán Matthias Barner. Vo svojom príhovore sa poďakoval slovenským partnerom za 25 rokov spolupráce a vzájomnej dôvery a spomenul, že ťažiskom práce nadácie bolo vždy angažovanie sa za stabilnú demokraciu a aktívnu občiansku spoločnosť, orientácia na hodnoty a kultúra nezabúdania na minulosť. Nadácia sa rovnako vždy usilovala o budovanie dobrej spoločnej budúcnosti pre Európu, podporovala bezpečnostný a politický dialóg a ukotvenie Slovenska v NATO. V neposlednom rade sa počas uplynulých rokov venovala rozvíjaniu nemecko-slovenských vzťahov.


Mikuláš Dzurinda, bývalý premiér Slovenskej republiky zablahoželal nadácii a poďakoval sa za podporu a pomoc pri budovaní demokracie na Slovensku. Slovenská republika patrí dnes do rodiny európskych demokratických krajín. Vo svojom príhovore zdôraznil Mikuláš Dzurinda aj to, že demokraciu nestačí len dosiahnuť, ale treba o ňu denno-denne bojovať. Slovensko preto potrebuje rozvinutú občiansku spoločnosť a angažované politické nadácie, akou je aj Nadácia Konrada Adenauera.

zdielať

Zverejňovač príspevkov

comment-portlet

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov