Zverejňovač príspevkov

Pavol Rábara

Správy z podujatí

Konferencia Komunizmus a ľudské práva

Konferencia pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie s Rolandom Jahnom, spolkovým splnomocnencom pre dokumenty Štátnej bezpečnosti (Stasi) bývalej NDR

Zverejňovač príspevkov

24. septembra sa v Bratislave uskutočnila konferencia Komunizmus a ľudské práva, na ktorej vystúpili významné osobnosti, experti, pamätníci a vedci. Medzi inými literárny vedec bývalý poslanec Peter Zajac, bývalý hovorca Ústavu pamäti národa Peter Juščák, hokejista, emigrant a neskorší europoslanec Peter Šťastný, spoluzakladateľ slovenských a českých pamäťových inštitúcií a vedúci člen "Platformy Európskej pamäte a svedomia" Miroslav Lehký, ako aj bývalá riaditeľka európskej kancelárie Medzinárodného republikánskeho inštitútu Miriam Lexmann.

Prvá časť konferencie sa venovala predovšetkým neprávostiam a nemorálnosti komunizmu zo slovenskej perspektívy. Publikom si mohlo vypočuť otrasné a dramatické príbehy ľudí, ktorí boli unesení a protiprávne uväznení na mnoho rokov. Zločiny komunistického režimu neboli dodnes dostatočne odsúdené, preto je cieľom "Platformy Európskej pamäte a svedomia" jasne poukázať na zločincov a súdiť ich v medzinárodnom procese.
 
Druhú časť otvoril spolkový splnomocnenec pre dokumenty Štátnej bezpečnosti Roland Jahn. Vo svojom príspevku sa venoval predovšetkým vyrovnávaniu sa s komunistickým režimom strany SED po páde Berlínskeho múru a po Nežnej revolúcii. Občania bývalej NDR sa po páde komunizmu za každú cenu snažili zachovať spisy a archívy vtedajšej STASI a uchrániť ich pred zničením, pretože dokumentujú časť krutých dejín. Na rozdiel od Česko-Slovenaka, kde až po viacerých rokoch začalo dochádzať k vyrovnávaniu sa so zločineckým režimom. Nežná revolúcia sa ku komunistickým zločincom zachovala až príliš nežne, uviedol v následnej panelovej diskusii Ivan Šimko. Konferencie ako táto by mali napomôcť k odhaľovaniu zločinov a neprávostí, a zároveň byť prejavom vďaky a úcty k obetiam, uviedol vo svojom prejave organizátor František Neupauer, zakladateľ občianského združenia Nenápadní hrdinovia.

zdielať

Zverejňovač príspevkov

kontaktná osoba

Gabriela Tibenská

Gabriela Tibenská

Projektová koordinátorka

gabriela.tibenska@kas.de +421 910 526 300

comment-portlet

Zverejňovač príspevkov