Zverejňovač príspevkov

Správy z podujatí

Pápež František. Tradícia otvorená premýšľaniu.

autori Gabriela Tibenská

Návšteva hlavy Katolíckej cirkvi na Slovensku v dňoch 12.- 15. septembra 2021 - Diskusia Pod lampou, 17. september 2021

Cesta pápeža Františka na Slovensko v septembri 2021 bola pre mnohých prekvapením a pre nás Slovákov veľkým darom. Počas štyroch dní sa Svätý Otec stretol s predstaviteľmi štátu a cirkví, so zástupcami mimovládneho sektora, s menšinami a predovšetkým so širokou verejnosťou, s veriacimi i neveriacimi obyvateľmi Slovenska.

Zverejňovač príspevkov

Aký mala táto návšteva význam, a čo znamenala pre rozvoj židovsko-kresťanských vzťahov, o tom diskutovali v relácii Pod lampou naši hostia – Dr. Nino Galetti, riaditeľ kancelárie Nadácie Konrada Adenauera v Ríme, pani ThDr. Lucia Hidvéghyová a Prof. Miloš Lichner , obaja z Teologickej fakulty Trnavskej univerzity a pán Igor Rintel, podpredseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku spolu s moderátorkou Marínou Galisovou. Podujatie otvorila Gabriela Tibenská zo slovenskej pobočky Nadácie Konrada Adenauera.

Podľa Nina Galettiho sa prvotný skôr politický záujem Európy o cestu Svätého Otca preniesol z Budapešti na Slovensko a táto malá krajina sa vďaka návšteve pápeža ocitla v centre pozornosti Európy i celého sveta.  Cesty pápežov vždy vzbudzovali pozornosť, hoci v dávnej minulosti to boli cesty do vyhnanstva, a nie pastoračné návštevy, uviedol Miloš Lichner. Dnes pápež prichádza do krajiny, aby sa osobne stretol s ľuďmi, aby nastavil zrkadlo Božieho slova nášmu konaniu, aby viedol s nami dialóg. Svätý Otec František je mužom dialógu a u nás na Slovensku zavŕšil podľa slov pána Rintela aj istú etapu v židovsko-kresťanskom dialógu. Tento dialóg sa začal naplno rozvíjať až v ostatných desiatich rokoch vďaka budovaniu dobrých vzťahov medzi predstaviteľmi oboch náboženstiev. Spoločná návšteva slovenských vrcholných predstaviteľov židovstva, Katolíckej a Evanjelickej cirkvi v Jeruzaleme pred niekoľkými rokmi bola už v samotnom Izraeli považovaná za zázrak, povedal pán Rintel. A ďalším dojemným zážitkom bolo ich stretnutie so Svätým otcom a osobitný pozdrav židovskej delegácii počas audiencie na Svätopeterskom námestí v Ríme. Keď sa teraz na bratislavskom Rybnom námestí stretol a modlil pápež so zástupcami kresťanov a židov, bol to významný míľnik na tejto spoločnej ceste dvoch náboženstiev. Kresťanstvo je bez židovstva nemysliteľné, zdôraznila pani Hidvéghyová,  a dnes už hovoríme o vnútronáboženskom dialógu, aby sme vyjadrili toto hlboké prepojenie. Spomenula aj významnú spoločnú publikáciu Od Seelisbergu po Jeruzalem a Rím (2018), v ktorej sú všetky zásadné oficiálne dokumenty o vzťahu medzi židmi a kresťanmi, podpísané predstaviteľmi židovského náboženstva a Vatikánu. Práve vyjadrenia vrcholných predstaviteľov Katolíckej cirkvi a židovstva majú podľa Igora Rintela hlboký význam pri odbúravaní vzájomných predsudkov a rozvíjaní priateľských vzťahov. To platí na Slovensku, ako aj v Európe a vo svete. Ako doplnil pán Galetti, Vatikán je veľmi často iniciátorom dialógu nielen medzi veriacimi, ale aj dialógu, ktorý môže prispieť k mierovému a spravodlivejšiemu usporiadaniu vzťahov v spoločnosti či v regiónoch, kde vládne násilie a nepriateľstvo. Nedávnymi príkladom takých aktivít je pozvanie libanonskej delegácie do Vatikánu, či podpora budovania vzťahov medzi Kubou a USA. Napokon, nesmieme zabúdať, že aj pri zrode projektu zjednotenej Európy po hroznom vojnovom konflikte stáli traja hlboko veriaci politici – Konrad Adenauer, Robert Schuman a Alcide de Gasperi.

Slovensko bolo počas niekoľkých dní zjednotené návštevou pápeža Františka. V diskusii zaznelo, že František buduje mosty a otvára dvere, cez ktoré vychádzame k druhému alebo pozývame k sebe. Sú to symboly, ktoré by sme si po tejto návšteve mali osvojiť v našej krajine, v cirkvách, v politike a v celej spoločnosti.   

zdielať

Zverejňovač príspevkov

kontaktná osoba

Gabriela Tibenská

Gabriela Tibenská

Projektová koordinátorka

gabriela.tibenska@kas.de +421 910 526 300

comment-portlet

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov