Workshop

Politics and Bargaining

Lojë me role për forcimin e pluralizmit dhe angazhimit në kuadër të proceseve të transformimeve shoqërore në Shqipëri.

Details

Fondacioni Konrad Adenauer dhe Fondacioni Friedrich Ebert ofrojnë së bashku në Korcë dhe Shkodër një trajnim për aktorë të rinj të pushtetit lokal. Trajnimi synon të gjallërojë përfaqësimin aktiv të interesave në pushtetin lokal.

Trajnimi do të realizohet në formën e një loje me role – në bashkëpunim dhe nën drejtimin e ekspertëve nga Gjermania, në mënyrë të tillë, që pjesëmarrësit të kenë mundësi të zbatojnë në realitet sjellje të ndryshme, gabime, ide të mira etj. Nëpërmjet kësaj forme trajnimi mund të nxirren në pah një pjesë e konsiderueshme e problemeve dhe detyrave të pushtetit lokal dhe mund të realizohen mënyra të ndryshme veprimi për aktorë të ndryshëm.

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Hotel Rozafa, Shkodër

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Albanien