Publikationen

Republic of Kosovo

Facts and Figures

An overview of Kosovo's foreign policy, society, economy and culture. Different authors describe through short articles, divided into 17 chapters, the small and big things that define the country. Accompanied by beautiful photos "Republic of Kosovo - Facts and Figures" is the perfect introduction to Kosovo and its people.

Kosovo's ideological compass

Evolution of party orientation 2014-2020, Values and Populism

During the summer of 2020, D4D conducted a survey of the Kosovo's party officials' opinions, measuring them on 40 different topics, used to assess the ideological orientation of the four main parties in Kosovo.

KAS

Parlamentswahl im Kosovo: Wird der Sieger auch Premier?

Klarer Wahlsieg von Albin Kurtis Bewegung Vetëvendosje

Albin Kurtis Vetëvendosje verpasst letzten Zahlen zu Folge mit 48,95 % wohl nur knapp die absolute Mehrheit der Stimmen. Weniger als zwei Jahre nach der letzten regulären Wahl 2019 waren die Kosovaren am 14. Februar 2021 wieder an die Wahlurnen gerufen worden. Hintergrund war die Entscheidung des kosovarischen Verfassungsgerichts am 21.Dezember 2020 gewesen, dass die Wahl des amtierenden Ministerpräsidenten Avdullah Hoti (durch das Parlament am 3. Juni 2020 gesetzeswidrig war, da ein Abgeordneter die entscheidende Stimme zur absoluten Mehrheit (61 von 120) abgab, der aufgrund einer Vorstrafe nicht hätte ins Parlament gewählt werden dürfen. Besondere Bedeutung erhält die Wahl außerdem, da durch den Rücktritt von Präsident Hashim Thaçi am 05.November 2020 aufgrund einer Anklage vor dem Kosovo-Sondertribunal für Kriegsverbrechen in Den Haag ein neuer Präsident innerhalb von sechs Monaten gewählt werden muss, wofür eine 2/3-Mehrheit im Parlament notwendig ist. Ob eine mögliche Alleinregierung von Vetëvendosje auch einen Präsidenten wählen kann, bleibt offen.

KOSOVO: Između univerzalnog nepriznanja i ‘povlačenja priznanja’ (Serbian Version)

Kroz ovaj rad, prvenstveno se želi pružiti teorijski okvir vezan za koncepte priznanja i povlačenja priznanja. Štaviše, ovaj rad obrađuje i izazove sa kojima se Kosovo suočilo u vezi sa konsolidacijom državnosti, zbog nedostatka univerzalnog priznanja. Dalje, rad pruža perspektivu dešavanja i razvoj dijaloškog procesa između Kosova i Srbije, od početka tehničkog procesa sve do napora za postizanje konačnog sporazuma, kao i povezivanje procesa dijaloga sa međunarodnim priznanjem, odnosno nepriznavanjem Kosova.

(Ne) podeljena imovina (Serbian Version)

Imovina u posedu političkih funkcionerki i supruga političkih funkcionera

Jednako ostvarivanje prava na Kosovu između muš- karaca i žena i dalje je izazov. Iako je pravni okvir prilično napredan u promovisanju imovinskih prava žena, nejednaka rodna raspodela ekonomskih i finansijskih resursa dovodi žene u nepovoljan položaj u odnosu na muškarce u smislu njihove sposobnosti da učestvuju, doprinose i ostvare koristi od daljih razvojnih procesa.

Agenda 2030 na Kosovu (Serbian Version)

Ekonomski razvoj, socijalna pitanja, infrastruktura, inovacije, životna sredina, upravljanje i saradnja

Održivi razvoj je vrlo važan za sve zemlje, bez obzira na fazu njihovog razvoja. Održivi razvoj kao prioritet postavljen u Evropskim ugovorima ima posebnu ulogu u evropskim politikama. Agenda za održivi razvoj do 2030. godine služi kao vodič svim zemljama ka postizanju održivog društveno-ekonomskog razvoja. Ova Agenda sadrži 17 ciljeva održivog razvoja (COR). U septembru 2015. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Rezoluciju pod nazivom “Transformacija našeg sveta: Agenda za održivi razvoj 2030”. S obzirom da Kosovo još uvek nema zvanični monitoring izveštaj o COR-u, to pokazuje da je Kosovo do sada učinilo vrlo malo u integrisanju ciljeva i indikatora u nacionalne i sektorske strategije.

Handbuch für ausländische Investoren

Die zweite Ausgabe des "Handbuch für ausländische Investoren", trägt dazu bei, mehr darüber herauszufinden, warum man sich für eine Investition in das Kosovo entscheiden sollte. Das Handbuch behandelt das rechtliche und regulatorische Umfeld, mit dem Investoren im Kosovo konfrontiert werden.

KOVID-19 I UTICAJ NA PRIVREDU (Serbian Version)

Mogućnosti ekonomskog oporavka i transformacije

Svi analitičari i stručnjaci svetske privrede koriste konstataciju „Ovo je ekonomski cunami”, da uopšteno opišu stanje privrede i međunarodnih finansijskih tržišta. Koronavirus gura privrede u ekonomsku recesiju, u vreme kada su svi parametri i trendovi beležili pozitivan trend. Kako se situacija sa pandemijom pogoršava, svima je teško da odluče koji su razgovori strašniji: razgovori koje vodimo sa epidemiolozima ili razgovori koje vodimo sa ekonomistima i rukovodiocima kompanija.

MEĐUETNIČKI ODNOSI NA KOSOVU IZ PERSPEKTIVE RAE ZAJEDNICE (Serbian Version)

Sa ukupnom populacijom manjom od 1,8 miliona stanovnika, kosovsko stanovništvo je prilično raznoliko.Trideset tri od 38 opština na Kosovu su multietničke, sastavljene od nekoliko etničkih grupa pravno priznatih kao „zajednice“.S'obzirom da su kosovski Srbi zvanično bojkotovali zvanični popis stanovništva 2011.I dan danas, Kosovo zaostaje za punom integracijom manjina u politički, socijalni i ekonomski život zemlje i poštovanjem nacionalnog pravnog okvira i međunarodnih standarda za manjinska prava. Ovaj dokumenat navodi da su pripadnici etničkih grupa, Roma, Aškalija i Egipćana (u daljem tekstu RAE) građani koji su nedovoljno zastupljeni, diskriminisani i da su građani druge klase po gotovo svim pokazateljima, S'toga,cilj ovog dokumenta je da proanalizira trenutnu situaciju RAE zajednica, kao pozadinu za analizu odnosa među zajednicama na Kosovu, i da pruži preporuke za relevantne saradnike i širu javnost.

Nadzor nad sprovođenjem zakona (Serbian Version)

Međunarodna načela i nadzor na kosovu

ilj je ovog izveštaja da proceni upravo rad skupštine u vezi sa nadgledanjem zakona. Najviša zakonodavna institucija u zemlji u kontinuitetu je kritikovana u Izveštaju Evropske komisije za Kosovo, zbog lošeg učinka u svojoj nadzornoj ulozi. Prvobitno je analiziran pravni okvir koji omogućava skupštini da nadgleda zakone, da bi se utvrdilo da li postoje praznine u tom pogledu, nakon čega su upoređeni različiti skupštinski sazivi od 2008. godine. Na kraju su analizirani izveštaji koje je usvojila skupština, a koji su proizašli iz nadzora nad sprovođenjem zakona, kao i da li su identifikovane odredbe koje nisu sprovedene u praksi. Ovaj izveštaj takođe analizira međunarodnu praksu nadzora nad sprovođenjem zakona, odnosno napore koje ulažu parlamenti sa razvijenim demokratijama, parlamenti susednih zemalja i onih koje teže članstvu u Evropskoj uniji (EU).