Einzeltitel

KOVID-19 I UTICAJ NA PRIVREDU (Serbian Version)

Mogućnosti ekonomskog oporavka i transformacije

Svi analitičari i stručnjaci svetske privrede koriste konstataciju „Ovo je ekonomski cunami”, da uopšteno opišu stanje privrede i međunarodnih finansijskih tržišta. Koronavirus gura privrede u ekonomsku recesiju, u vreme kada su svi parametri i trendovi beležili pozitivan trend. Kako se situacija sa pandemijom pogoršava, svima je teško da odluče koji su razgovori strašniji: razgovori koje vodimo sa epidemiolozima ili razgovori koje vodimo sa ekonomistima i rukovodiocima kompanija.