Einzeltitel

UTICAJ KOVIDA-19 NA DIGITALNU TRANSFORMACIJU

DIGITALNA TRANSFORMACIJA – STUB EKONOMSKOG OPORAVKA

Neizbežno, poput drugih zemalja sveta, pandemija KOVIDA-19 negativno je uticala i na kosovsku privredu, kao rezultat pada ekonomske aktivnosti usled zatvaranja privrede. Shodno tome, kovid-19 je imao veliki uticaj na preduzeća, društvo i ekonomiju uopšte i značajno je ubrzao potrebu za digitalnom transformacijom kompanija. Između ostalog, kovid-19 je izgradio novi narativ, kada govorimo o načinu poslovanja, imajući u vidu promene koje su pretrpele kompanije u svim sektorima. Stoga je važno porazgovarati o načinima na koje se kompanije mogu okrenuti ka ublažavanju ekonomskih posledica pandemije i istovremeno se prilagoditi okolnostima, kako bi bile u stanju da se sa njom nose.