Asset-Herausgeber

Einzeltitel

Tentang Agama Yang Banyak Dan Tuhan Yang Tunggal: Kesejagatan Al-Quran Dan Dialog Antar-Iman

The Other in the Light of the One: The Universality of the Quran and Interfaith Dialog

This is a Malaysia language translation of Reza Shah-Kazemi's "The Other in the Light of the One: The Universality of the Quran and Interfaith Dialog."

Asset-Herausgeber

Adakah Quran mempromosikan keamanan dan harmoni atau

pertelagahan dan pertembungan? Adakah ia menyumbang ke arah

pluralisme atau eksklusivism? Adakah pesannya bersifat

kerohanian atau kefanatikan?

Dengan menghidangkan, berasaskan tafsir Sufi tradisional,

sebuah penelitian terhadap kesejagatan risalah tauhid dalam Quran

dan kesan dari kesejagatan ini terhadap dialog antar-iman,

buku ini cuba menunjukkan bahawa sekiranya wacana Quran

dinilai dan dihargai secara mendalam menerusi aspek kerohaniannya,

maka ia boleh dan sememangnya berfungsi sebagai

pencegah kepada kefanatikan yang bertopengkan

kewarakan sebagai Muslim.

Asset-Herausgeber

comment-portlet

Asset-Herausgeber

Asset-Herausgeber