Einzeltitel

Konrad-Adenauer-Stiftung truchlí nad ztrátou Helmuta Kohla

K úmrtí bývalého německého spolkového kancléře se vyjádřil předseda Konrad-Adenauer-Stiftung a bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering:

„Odešel vynikající německý státník a velký Evropan. Konrad-Adenauer-Stiftung truchlí nad ztrátou bývalého německého spolkového kancléře Dr. Helmuta Kohla, který byl kancléřem německé jednoty a čestným občanem Evropy.

Politickou činnost Helmuta Kohla formovala jeho křesťanská výchova a dramatické zážitky z mládí. Helmut Kohl se narodil 3. dubna 1930 ve městě Ludwigshafen a už jako mladý člověk zažil, co znamená válka, diktatura a národní socializmus. Základem jeho politického jednání bylo vždy přesvědčení, že jedině spolužití evropských národů může odvrátit vznik nových konfliktů a nepřátelství. Jako ministerský předseda spolkové země Porýní - Falc a jako spolkový kancléř a předseda Křesťanskodemokratické unie Německa výrazně ovlivnil německou politiku druhé poloviny dvacátého století.

Těžištěm vládní politiky spolkového kancléře Helmuta Kohla bylo úsilí nově nastartovat proces evropského sjednocování a být spolehlivým partnerem zemí sousedících s Německem. Životním dílem politika Helmuta Kohla byla Schengenská dohoda, jednotný trh EU, otevření Evropské unie pro státy střední a východní Evropy a Maastrichtská smlouva. 11. prosince 1998 dostal Helmut Kohl nejvyšší evropské vyznamenání od představitelů států a vlád Evropské unie, kteří ho jmenovali „čestným občanem Evropy“. Takové pocty se dostalo předtím jen Jeanu Monnetovi.

Pro Helmuta Kohla se stal rok 1989 historickým milníkem. Spolkový kancléř se chopil příležitosti a završil, zcela v duchu Konrada Adenauera, svobodné sjednocení Německa. Helmut Kohl totiž nikdy neuzavřel německou otázku a nebyl smířený s existencí dvou německých států. Preambuli německé ústavy vnímal jako svoji velkou úlohu.

Úspěšné znovusjednocení Německa se bude navždy spojovat se jménem Helmuta Kohla, s jeho státnickou moudrostí a velkou důvěrou, kterou svým osobním postojem získal jak v Evropě, tak i v celém světě.

Helmut Kohl se vždy s velkým zápalem angažoval pro Konrad-Adenauer-Stiftung a byl po několik desetiletí členem jejího předsednictva. Cítíme za to hlubokou vděčnost a jsme v myšlenkách a modlitbách s ním, s jeho manželkou a rodinou.“