Fachkonferenz

Die Europäisierung politischer Parteien in den postkommunistischen Staaten der EU und die EP-Wahlen

mit Uni Pilsen

In allen Lebensbereichen spielt Europa ein immer wichtigere Rolle, so auch in der Parteienlandschaft. Wie kann eine "Europäisierung" der politischen Parteien aussehen, was ist dabei zu bedenken? Und welche Auswirkungen hat dies auf die EP-Wahlen?

Details

Evropeizace politických stran v postkomunistických zemích EU a volby do Evropského parlamentu 2009

Program odborného workshopu

Místo konání: Plzeň, Fakulta filozofická ZČU, Sedláčkova 15, místnost 319

Termín: pátek 3. dubna 2009

Účel workshopu:

Účelem workshopu je diskuse o teoretickém a metodologickém ukotvení a jednotné struktuře jednotlivých případových studií v připravované monografické publikaci mezinárodního kolektivu autorů. Kniha vzniká v rámci řešení projektu Jean Monnet Chair na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Cílem workshopu je dát autorům a dalším zainteresovaným osobám, především studentům doktorských a magisterských studijních oborů, prostor pro věcnou a otevřenou akademickou diskusi, která povede k precizaci výzkumných otázek, metod a celkového zaměření knihy.

Program workshopu:

9.00 – 9.15Zahájení workshopu

zástupce Konrad-Adenauer-Stiftung, zastoupení v ČR

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., děkan FF ZČU v Plzni

9.15 – 10.30I. panel – Teoretická a metodologická východiska ke zkoumání evropeizace politických stran

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D., katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Volby do Evropského parlamentu a jejich dopad na národní stranicko-politické soustavy v nových členských zemích EU

doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D., katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Teorie evropeizace a její aplikace ve výzkumu politických stran a volebních procesů

Mgr. Helena Hricová, katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Evropeizace na úrovni evropského parlamentu – vytváření evropských stranických rodin

Diskuse

10.30 – 10.50

Přestávka, káva, čaj

10.50 – 12.15 II. panel – Specifické otázky a projevy evropeizačních projevů v životě politických stran

PhDr. Petr Kaniok, Ph.D., katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity

Možnosti a limity typologizace politických stran na půdorysu evropeizačních procesů

Mgr. Petr Jurek, katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Odlišnosti národních volebních systémů pro volby do Evropského parlamentu a jejich vliv na volební výsledky

Mgr. Petr Binhack, katedra politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Vzestup extrémní pravice v nových členských státech EU v evropských volbách 2004

Diskuse a ukončení workshopu

Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Pilsen

Kontakt

Tomislav Delinić

Tomislav Delinic bild

Leiter des Auslandsbüros Tschechien und Slowakei

tomislav.delinic@kas.de +420 222 320 190