Einzeltitel

A Konrad-Adenauer-Stiftung Helmut Kohlt gyászolja

Hans-Gert Pöttering, a Konrad-Adenauer-Stiftung elnökének, az Európai Parlament volt elnökének közleménye Helmut Kohl néhai kancellár halálára:

„Egy kiemelkedő német államférfi és nagyformátumú európai hagyott el minket. A Konrad-Adenauer-Stiftung Helmut Kohl volt német kancellárt, a német egység kancellárját, Európa díszpolgárát gyászolja.

Keresztény értékrendje és fiatalkori tapasztalatai jelentették Helmut Kohl politikai megbízását: 1930. április 3-án született Ludwigshafenben, és már fiatalon megtapasztalta a háború, a diktatúra és a nacionalizmus hatását. Politikájának gyökerét jelentette meggyőződése, miszerint csak az európai népek közössége tud új ellentéteket és ellenségeskedéseket megakadályozni. Rheinland-Pfalz tartomány miniszterelnökeként, német kancellárként és a CDU elnökeként formálta a 20. század második felének politikáját.

Helmut Kohl kormánypolitikájának középpontjában állt az európai integráció fellendítése és az, hogy a szomszédos országoknak megbízható partnere legyen. A schengeni egyezmény, a közös belső piac, az Európai Unió megnyitása a közép- és kelet-európai reformországok felé és a maastrichti szerződés mind Helmut Kohl életművének részét képezik. A legmagasabb európai kitüntetést 1998. december 11-én vehette át Helmut Kohl: az Európai Unió állam- és kormányfői az „Európa díszpolgára“ címmel tüntették ki, amely kitüntetést előtte csak Jean Monnet kapott meg.

1989-ben jött el Helmut Kohl történelmi pillanata: a kancellár megragadta a lehetőséget Németország újraegyesítésére – beteljesítve ezzel Konrad Adenauer örökségét. Helmut Kohl folyamatosan nyitva tartotta a német-kérdést, nem nyugodott bele a „két-ország-megoldásba”, az Alaptörvény preambulumát pedig mindig is megbízásnak tekintette.

A német újraegyesítés sikere mindig is elválaszthatatlan lesz az ő államférfiúi bölcsességétől és az Európában és a világban megszerzett személyes bizalmi tőkéjétől.

Helmut Kohl mindig is szenvedélyesen támogatta a Konrad-Adenauer-Stiftung munkáját, évtizedekig volt az elnökség tagja. Nagy hálát érzünk ezért. Gondolataink és imáink Helmut Kohllal, feleségével és családjával vannak.”