Workshop

Sách: Thuật Ngữ Pháp Lý

Trong các văn bản pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Hội thảo sẽ lấy ý kiến đánh giá của chuyên gia về cuốn từ điển Thuật Ngữ Pháp Lý trong các văn bản luật của Quốc hội và UB Thường vụ Quốc hội. Cuốn từ điển dự kiến được xuất bản vào cuối năm 2017.
Zum Kalender hinzufügen

Veranstaltungsort

Hanoi

Partner

Bereitgestellt von

Auslandsbüro Vietnam