Asset Publisher

Single title

Mazhab-Mazhab Awal & Pembentukan Akidah Sunni

Early Sects and Formation of Sunni Orthodoxy

Asset Publisher

Buku ini merupakan terjemahan Bab Pertama dari buku dengan tajuk "Revival and Reform in Islam" karangan Fazlur Rahman, iaitu "Early Sects and Formation of Sunni Orthodoxy."

Fazlur Rahman adalah antara tokoh pemikir Islam yang teleh berjaya mengegar dunia pemikiran Islam melalui pemikirannya yang sering menimbulkan perdebatan panjang dan mangujakan. Dilahirkan pada tanggal 21 September 1919 dalam keluarga Malak di Hazara, sebuah daerah di Pakistan, beliau merupakan seorang yang tekun dan cemerlang mengkaji falsafah Islam dan juga pemikiran falsafah juga teologi dari Barat.

Untuk maklumat lanjut mengenai buku ini, sila hubungi:

Institut Kajian Dasar (IKD)

48-2 Jalan Telawi

Bangsar Baru

59100 Kuala Lumpur

Tel +603 2283 2788

Fax +603 2283 2615

Asset Publisher

comment-portlet

Asset Publisher

Asset Publisher