Asset Publisher

Single title

Menuju Reformasi Perundangan Islam, Abdullahi Ahmed An-Na'im

Towards an Islamic Reformation

Asset Publisher

Dapatlah Syariah dilaksanakan di zaman moden? Apakah isu-isu yang berbangkit dari persoalan tersebut? Dapatkah Syariah menjamin hak semua manusia? Benarkah Syariah bertentangan dengan hak asasi manusia? Aspek apakah yang bermasalah di dalam perundangan Islam dan bagamana penyelesaianya? Apakah sekularisme satu-satunya pilihan selain Syariah?

Menerusi buku ini, pemikir asal Sudan Abdullahi Ahmed An-Maim membincangkan persoalan-persoalan berkenaan, menyarankan jawapan, dan mengemukakan model dan kaedah untuk mencapai reformasi yang menyeluruh bagi Syariah, khususnya dalam aspek yang berkaitan dengan isu-isua keperlembagaan, undang-undang jeyanah, undang-undang antarabangsa dan hak asasi manusai. Penyelesaian yang dikemukakan buku ini membuka kemungkinan untuk Syariah diterapkan di zaman ini tanpa bertembungan dengan piawaian-piawaian perundangan moden dan hak asasi menusia.

Bai menggantikan tempat Syariah yang lama. An-Naim mengajurkan sistem perundangan Islam yang sepenuhnya bary, sistem yang beliau percaya dapat menjadi asas yang sesuai untuk kehidupan Islami dalam dunia kontemporari. in adalah sebuah rumusan sepadu berkaitan struktur politik, tata sosial, undang-undang jenayah dan hak asasi manusia..

Untuk maklumat lanjut mengenai buku ini, sila hubungi:

Middle-Eastern Graduates Centre(MEGC)

57-1 Plaza Damansara, Medan Setia 1

Damansara Heights

50490 Kuala Lumpur

Tel +019 267 2330

Asset Publisher

comment-portlet

Asset Publisher

Asset Publisher