Asset Publisher

Single title

W Centrum: Godność Człowieka

by Prof. Dr. Bernhard Vogel

Działalność polityczna na gruncie odpowiedzialności chreścijańskiej. Etyka chrześcijańska jako drogowskaz

Bernhard Vogel (wyd.): „W Centrum: Godność Człowieka. Działalność polityczna na gruncie odpowiedzialności chrześcijańskiej. Etyka chrześcijańska jako drogowskaz, Kielce, Warszawa 2009, 38 stron.

Asset Publisher

Spis treści

Wstęp - strona - 7

Przedmowa do wydania polskiego - strona - 11

Przedmowa do wydania niemieckiego - strona - 13

W centrum: godność człowieka

Działalność polityczna na gruncie odpowiedzialności chrześcijańskiej. Etyka chrześcijańska jako drogowskaz

1 Potrzeba orientacji etycznej i prawnej - strona - 17

2 Potrzeba ukierunkowania etyki - strona - 18

3 Wielość koncepcji człowieka - strona - 20

4 Podstawowe cechy chrześcijańskiego obrazu człowieka - strona - 22

5 Godność człowieka jako przewodnia kategoria etyki - strona - 24

6 Uściślenie pojęcia godności człowieka - strona - 26

7 Godność człowieka ustanowiona czy odkryta? - strona - 28

8 Uzasadnienie godności człowieka - strona - 29

9 Konkretne wnioski - strona - 31

Asset Publisher

comment-portlet

Asset Publisher

Asset Publisher