Tartalom megjelenítő

Rólunk

Tartalom megjelenítő

Üdvözöljük a Konrad-Adenauer-Stiftungnál!

Politikai alapítvány vagyunk, Németországban 18 politikai képzési fórummal és regionális irodával. Több mint 100 külföldi irodánk világszerte 120 országban 200 projektet működtet. Központunk Berlinben található.

A Konrad-Adenauer-Stiftung számára kiindulópont és irányelv a keresztény emberkép: az ember Isten teremtménye egyenértékűségével, különbözőségével és tökéletlenségével. Ezen alapokon, a jelen új kihívásainak eleget téve a jövő számára fontos a kereszténydemokrata mozgalom Németországban, Európában és a világ számos országában.

Konrad Adenauer (1876-1967) és alapelvei iránymutatók, megbízás és kötelezettség számunkra. Ezért vetjük be magunkat politikai képzés formájában a békéért, a szabadságért és az igazságosságért. Legfontosabb céljaink: a demokrácia megszilárdítása, az európai egyesítés elősegítése, a transzatlanti kapcsolatok intenzívebbé tétele és a fejlesztéspolitikai együttműködés.

Think Tank és tanácsadó ügynökség formájában a politikai cselekvéshez szükséges tudományos alapelveket és aktuális elemzéseket dolgozunk ki. A Stiftung berlini akadémiája fórumként működik a politika, a gazdaság, az egyház, a társadalom és a tudomány jövővel kapcsolatos kérdéseinek megvitatásához.

Üléseken és kongresszusokon hozzuk össze azokat embereket, akiknek „van mit mondaniuk”. Több mint 2500 rendezvényünkre csak Németországban évente 145 000 ember jön el.

Nemcsak a Németországból, hanem a vendégországokból érkező fiatal tehetségeknek is szellemi és anyagi támogatást nyújtunk. Szoros kapcsolatot ápolunk a több mint 13 000 egykori ösztöndíjasunkkal.

Kínálatunk között szerepelnek kiállítások, felolvasások és díjak is. Támogatjuk a művészi utánpótlást és évente odaadományozzuk a méltán híres KAS-irodalmi díjat. Speciális projektek révén segítjük a fiatal újságírókat. Saját újságírói díjunkat 1980 óta adományozzuk, a „Konrad-Adenauer-Stiftung Szociális Piacgazdaság-díja” pedig 2002 óta tiszteleg azok előtt, akik a szociális piacgazdaság megtartásáért és továbbfejlesztéséért kiemelkedően cselekednek.

Egy egyre inkább növekvő világban megszűnnek a határok bel- és külpolitika között. Ezért hazai munkánkat egyre inkább összekapcsoljuk nemzetközi tevékenységünkkel. A nemzetközi munkában szerzett tudásunkat és a más népekkel, kultúrákkal és értékrendszerekkel kapcsolatos tapasztalatainkat bevonjuk a kereszténydemokrata mozgalom vitájába.

Európai és nemzetközi együttműködési munkákkal azon vagyunk, hogy az emberek szabadságban és méltóságban élhessenek. Értékorientáltan járulunk hozzá ahhoz, hogy Németország felelőssége nőjön a világban.

Arra akarjuk ösztönözni az embereket, hogy részt vegyenek a jövő alakításában. Világszerte több mint 90 irodánk dolgozik azon, hogy segítse a demokráciát, a jogállamiságot és a szociális piacgazdaságot. Hogy biztosítsuk a békét és a szabadságot, folyamatosan támogatjuk a kül- és biztonságpolitikai párbeszédet, valamint a kultúrák és vallások közötti kommunikációt.

Számunkra a középpontban az ember áll a maga méltóságával, jogaival és kötelezettségeivel. Nekünk ő jelenti a kiindulópontot a szociális igazságosság, a szabad demokrácia és a fenntartható gazdaság tekintetében. Azzal, hogy összehozzuk a társadalmi felelősségüket vállaló embereket, aktív hálózatot hívunk életre a politikában, a gazdaságban és a társadalomban. Politikai tudásmenedzsmentünk segítségével a globalizációt szociálisan igazságossá, ökológiailag tartóssá és gazdaságilag hatékonnyá alakíthatjuk.

Partnereink között szerepelnek állami intézmények, pártok, a polgári társadalom szervezetei, valamint bizonyos elitrétegek. Céljaink és értékbeli elképzeléseink mentén, különösen a fejlesztéspolitikában szeretnénk a jövőben is regionálisan és globálisan is elmélyíteni a politikai együttműködést. Partnereinkkel közösen hozzájárulunk egy olyan nemzetközi rend kialakításához, ami minden ország számára lehetővé teszi a szabadságban és a saját felelőségben való fejlődést.

Magyarországon 1990 óta vagyunk jelen. Itteni munkánk célja az, hogy stabilizáljuk az ország demokratikus és piacgazdasági fejlődését, valamint támogassuk Európai Uniós tagságát.

Hogy ezt elérjük, széles néprétegek számára kell átláthatóvá tennünk a parlamenti demokrácia működését és a szociális piacgazdaság rendezési elveit. A lehető legtöbb embert, különösen a nőket és a fiatalokat kell megnyernünk a politikában való aktív részvételre és képeznünk arra, hogy jelöltként nyilvános feladatokban vegyenek részt.

A Konrad-Adenauer-Stiftung küldetése

Miért vagyunk?

A németországi közjó javát szolgáljuk. Azért dolgozunk, hogy biztosítsuk és megsokszorozzuk a békét, a szabadságot és a jólétet Európában és világszerte.

Az önfelelősség, az igazságosság és a szolidaritás hívei vagyunk. Elkötelezettnek érezzük magunkat a szabad, reprezentatív demokrácia, a jogállam, a szociális piacgazdaság és az európai egység irányába. A keresztény emberkép vezet minket. Konrad Adenauer politikai örökségéhez különösen kötődünk.

Mit akarunk?

Impulzust adunk a kereszténydemokrata mozgalmak fejlődéséhez és erősödéséhez. Ennek kapcsán elmondhatjuk: a németországi Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) kötődünk, de önállóan és függetlenül dolgozunk.

A Németországban, az Európában és világszerte megvalósuló társadalmi összefogásért vetjük be magunkat. Hidakat építünk a polgárok és a politika között, összekötő kapocs vagyunk a különböző társadalmi csoportok, a bel- és külföld között.

Az európai egyesítésen dolgozunk, tisztában vagyunk a német-francia együttműködés különös jelentőségével. Meggyőződésünk: egy erős, cselekvőképes és integrált Európai Unió Németország elemi érdeke.

Elkötelezettek vagyunk a transzatlanti kapcsolatok megőrzésében és erősítésében, valamint a szoros barátságban Izrael állammal.

Határozottan ellene vagyunk az extrémizmus, az antiszemitizmus és a rasszizmus minden formájának. Egyes embereknek vagy csoportoknak a méltóságát és részesedési jogát megtagadni: ez ellentmond emberképünknek.

Elszánt munkánkkal erősítjük a demokratikus és a jogállami erőket Németországban, Európában és világszerte. Meggyőződésünk, hogy az élő politikai pártok minden működőképes parlamentáris demokrácia alappillérei.

A nemzeti, az erópai és a nemzetközi vitákban a szociális piacgazdaság alapelveit, valamint ennek a gazdasági és társadalmi rendnek a jövőjét hirdetjük. A sokrétű globális változási folyamatokat tekintetbe véve dolgozunk az etikai felelősségen, a fenntarthatóságon és a teremtés megőrzésén. Támogatjuk a felelősségvállalást magunkért, másokért és a közösségért. A demokráciáért motiváljuk, képezzük és aktiváljuk a fiatal generációkat.

Szeizmográfok szeretnénk lenni, hogy új vívmányok és témák merüljenek fel a politikában. A közös értékek mentén elemzéseket, véleményeket és értékeléseket készítünk, szakmai vitákat folytatunk, politikai párbeszéd formájában adunk ötleteket a polgároknak, alapvető tájékoztatást nyújtunk és konkrét megoldási javaslatokat fogalmazunk meg.

Az élő emlékezéskultúra hívei vagyunk, szembefordulunk a történelem elferdítésével és a felejtéssel. A kereszténydemokrácia intézményesített memóriái vagyunk Németországban.

Hogyan dolgozunk?

Munkánk során a polgárokat, valamint itthoni és külföldi párbeszéd-partnereinket helyezzük a középpontba. Olyan, a polgári társadalomból, a politikából és a tudományos életből érkező partnerekkel és multiplikátorokkal valósítunk meg hosszú távú és tartós együttműködést, akik osztoznak alapértékeinken. Nemzeti, európai és globális hálózatunknak és több mint 100 országra kiterjedő jelenlétünknek köszönhetően széles tapasztalattal rendelkezünk. A legkülönbözőbb politikai és társadalmi területek döntéshozóihoz van kapcsolatunk. Az intézményekkel, kormányokkal, szakértőkkel és fiatal tehetségekkel közös munka lehetővé teszi, hogy rálássunk az aktuális fejleményekre, ill. hogy figyelemmel kísérjük a változási folyamatokat. A jövőre vonatkozó témákat azonosítunk, összegyűjtjük a vitához szükséges tapasztalatokat és megoldási javaslatokat.

Egymást megbecsüljük, a fair és nyitott vitakultúrában hiszünk. Közösen, megbízhatóan és innovatívan működünk együtt. Folyamatosan jobbak akarunk lenni, megkérdőjelezzük a saját munkákat. Forrásaink legjobb felhasználása érdekében a részlegeket átfogó együttműködésre, a központ, a vidéki képzési intézmények és a külföldi irodáink közötti párbeszédre alapozunk. Nyitottak vagyunk az új, digitális és nem-konvencionális formák és megközelítések irányába – főleg a fiatalabb generáció felé.

Megosztás

Tartalom megjelenítő

Tartalom megjelenítő