კონრად ადენაუერი

1876 წლის 5 იანვარი – 1967 წლის 19 აპრილი

კონრად ადენაუერი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის დამაარსებელი კანცლერია. მისი კანცლერობის (1949-1963) ძირითადი მიმართულებები დღემდე განსაზღვრავენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის შინაგან სტრუქტურასა და საგარეო პოლიტიკის ორიენტაციას.

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის შესვლა დასავლური დემოკრატიების ოჯახში, ევროპის გაერთიანების პროექტი და გერმანულ-ფრანგული შერიგება მჭიდროდ დაკავშირებულნი არიან კონრად ადენაუერის სახელთან. კანცლერის თანამდებობაზე დანიშვნის თანავე მან გამოხატა გერმანელი ხალხის ნება ”ებრაელების მიმართ ჩადენილი დანაშაულის შეძლებისდაგვარად გამოსწორებისა, იმის შემდეგ, რაც მილიონობით სიცოცხლე სამუდამოდ განადგურადა”.

დასავლეთ გერმანიის აღდგენა, ომის მძიმე შედეგების გადალახვა, გადაწყვეტილება სოციალური საბაზრო ეკონომიკის შესახებ და შორს მიმავალი სოციალურ-პოლიტიკური გადაწყვეტილებები ადენაუერის კანცლერობაზე მოდის.

ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირი, რომელიც 1945 წელს სპონტანურად შეიქმნა , ადენაურის ხელმძღვანელობით ” კანცლერის პარტიის” სახელით განდიდდა, როგორც მე-20 საუკუნის გერმანიის ისტორიის ყველაზე წარმატებული პარტია.

კონრად ადენაუერი Archiv der Konrad-Adenauer-Stiftung