ჩვენს შესახებ

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის ძირითად პრინციპებია: თავისუფლება, სამართლინობა და სოლიდარობა. ჩვენი ორგანიზაცია არის პოლიტიკური ფონდი, რომელიც გერმანიის ქრისტიან–დემოკრატიულ პარტიის მრწამსს იზიარებს. კონრად ადენაუერმა გააერთიანა ქრისტიანული, სოციალური, კონსერვატიული და ლიბერალური შეხედულებები და სხვებთან ერთად დააარსა ქრისტიან–დემოკრატიული პარტია. მისი სახელი ომის შემდეგ დანგრეული გერმანიის აღმშენებლობას უკავშირდება. ასევე მისი დამსახურებაა, რომ გერმანიის ეკონომიკამ სოციალური საბაზრო ეკონომიკის კურსი აიღო და არამარტო ეს. მისი იდეები ჩვენთვის დღემდე მისაბაძია და დიდ პასუხისმგებლობასაც გვაკისრებს.

ჩვენი საერაშორისო საქმიანობით ვცდილობთ ხელი შევუწყოთ ადამიანების ღირსეულ ცხოვრებას, რაშიც გერმანიას დიდი წვლილის შეტანა შეუძლია.

ჩვენი დიდი სურვილია, ადამინები ჩავრთოთ საერთო მომავლის შექმნაში. ამ მიზნით ჩვენს ფონდს მსოფლიოში 70–ზე მეტი წარმომადგენლობა ჰყავს და 120–ზე მეტ პროექტს ვახორციელებთ, რათა ხელი შევუწყოთ დემოკრატიის, სოციალური საბაზრო ეკონომიკისა და სამართლიანობის განვითარებას. გარდა ამისა ჩვენ აქტიურად ვთანამშრომლობთ კულტურებისა და რელიგიების დაახლოების სფეროშიც.

ჩვენი საქმიაონობის ცენტრში დგას ადამიანი თავისი ღირსებებით, უფლებებითა და მოვალეობებით. ჩვენს ფონდს სწორად მიაჩნია არსებული ცოდნის გაზიარება, იმისათვის რომ გლობალიზაციის პროცესი უფრო ეფექტურად წარიმართოს.

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდს პატნიორული ურთიერთობები აქვს სახელმწიფო ინსტიტუციებთან, პარტიებთან, სამოქალაქო ორგანიზაციებთან. ღირებულებებზე ჩვენეული შეხედულებების მიხედვითა და მიზნებით გვსურს, რომ სამხრეთ კავკასიაში თანამშრომლობა გავაგრძელოთ რეგიონალურ და გლობალრ დონეზე და წვლილი შევიტანოთ განვითარების პოლიტიკაში. ჩვენს პარტნიორებთან ერთად აქტიურად ვმონაწილეობთ საერთაშორისო წესრიგის დამყარებში, რაც საბოლოო ჯამში, ყველა ქვეყანას მისცემს საშუალებას განვითარდეს თავისუფლად.

კონრად ადენაუერის სახელობის რეგიონული თბილისის ბიურო, ერევნისა და ბაქოს ბიუროებთან ერთად სამხრეთ კავკასიაში ახორციელებს სხვადასხვა პროექტს. ამჟამად რეგიონალური პროექტის პარალელურად მიმდინარეობს ევროკავშირის თანადაფინანსებული პროექტი „დემოკრატია იწყება თქვენით“.