ღონისძიებები

წიგნის პრეზენტაცია: „ჩვენ ვაკეთებთ პოლიტიკას!“

Veranstaltungsbeitrag

კონრად ადენაუერის სახლეობის ფონდმა სამხრეთ კავკასიაში 17 ივნისს ევროპულ სახლში წარადგინა ახალი წიგნი "ჩვენ ვაკეთებთ პოლიტიკას". იხილეთ მეტი ინფორმაცია.

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდი (KAS) მსიფლიო მასშტაბით 120-ზე მეტ ქვეყანაში მოღვაწეობს და თავისი საქმოანობით ხელს უწყობს დემოკრატიის განვითარებას, თავისუფლებისა და სამართლებრივი სახელმწიფოების შექმნას. ახალი გამოცემით „ჩვენ ვაკეთებთ პოლიტიკას“ გვსურდა აქცენტი გადაგვეტანა ქართული დემოკრატიული პარტიული სტრუქტურების გაძლიერებაზე.

კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდმა 2010 წლის 17 ივნისს სიხარულით მიიღო დაახლოებით 100 სტუმარი „ევროპულ სახლში“. პატარა მისასასლმებელი სიტყვის შემდეგ, რომელიც კონრად ადენაუერის სახელობის ფონდის ხელმძღვანელმა სამხრეთ კაკასიაში კატია პლატემ და წიგნის დიზაინერმა ოთარ ყარალაშვილმა წარმოთქვეს, სტუმრებს საშუალება მიეცათ დაეთვალიერებინათ გამოფენა, სადაც წარმოდგენილი იყო წიგნიდან საინტერესო გვერდები.

2009 წლის დასაწყისში ერთ-ერთმა ქართულმა პარტიამ მიმართა ადენაუერის სახელობის ფონდს კითხვით თუ როგორ შეიძლებოდა პარტიის პასიური წევრები რეგიონებიდან ჩაერთოთ პარტიულ საქმიანობაში აქტიურად. აქედან მოყოლებული ჩვენი ფონდი მართავდა სემინარებს ბუნდესტაგის დეპუტატის ქალბატონ სუზანე იაფკე-ვიტის დახმარებით, რომელიც ეხმარებოდათ პარტიის წევრებს მიეღოთ თავიანთვის საინტერესო კითხვაზე პასუხი, მაგრამ სემინარზე დასწრება მხოლოდ მცირე რაოდენობამ მოახერხა. ამიტომ ფონდს სთხოვეს არსებული ცოდნა ფურცლებზე გადაეტანა. ამგვარად გადაწყდა დაგვეწერა წიგნი.

დიდი დრო დასჭირდა , რომ წიგნს „ჩვენ ვაკეთებთ პოლიტიკას“ საბოლოო სახე მიეღო. მთავარი იყო პუბლიკაცია არ გამოსულიყო ისეთი, რომელსაც თაროზე შემოდებნენ და არ წაიკითხავდნენ. დიზაინერ ოთარ ყარალაშვილთან და სამახვრო აკადემიის სტუდენტებთან ერთად შემუშავდა საინტერესო დიზაინი: 14 გვერდიანი ტექსტი 48 გვერდზე გადანაწილდა. თითოეული ტექსტი სტუდენტებმა დაასურათეს 2-2 გვერდზე. ყოველი გვერდის დიზაინი კარგად მიესადაგება შინაარსს. ამგვარად, შეიქმნა მხიარული ფერებით პუბლიკაცია, რომელსაც ახალგაზრდაც და ასაკოვანიც სიამოვნებით ფურცლავს. სათაური „ჩვენ ვაკეთებთ პოლიტიკას“ შეიძლება უკუღმაც კი წავიკითხოთ. წიგნმა შეძლო და ერთმანეთთან დააკავშირა თანამედოვე დიზაინი და პოლიტიკა.

პუბლიკაციამ „ჩვენ ვაკეთებთ პოლიტიკას“ წვლილი შეიტანა ქართული პარტიული სტრუქტურების განვითარებაში. წიგნში ლაპარაკია შემდეგ თემებზე: დემოკრატიის საფუძვლები, პარტიის ფუნქციები დემოკრატიის პირობებში, პარტიის წევრების როლი დემოკრატიულ პარტიებში და პარტიული საქმიანობის წარმართვა ადგილობრივად. ფონდი წიგნებს უსასყიდლოდ ურიგებს პარტიებს, არასამთავროებს და ბიბლიოთეკებს. ასევე მას გამოიყენებს სემინარებზეც.