ღონისძიებები

კაპიტალიზმის ფერები

დისკუსა საქართველოს მომავალზე

გერმანული დღეების ფარგლებში ჩატარებული დისკუსია ეხებოდა საქართველოს სამომავლო რეფორმებს. აირჩევს ქვეყანა ე.წ. "სინგაპურის მოდელს" თუ დაადგება ევროპული, ლიბერალური კაპიტალიზმის გზას და გააძლიერებს სოციალურ საბაზრო ეკონომიკას?

დისკუსიის თემებს წარმოადგენდა პოლიტიკური და სამართლებრივი ჩარჩოპირობები ეკონომიკური ეფექტურობისა და ზრდისათვის, სამართლიანი და თავისუფალი კონკურენცია, ასევე გამოწვევები, შემოსავლების არათანაბარი განაწილება და სოციალური თანასწორობის ნაკლებობა. გამომსვლელები იყვნენ ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარე გიორგი თარგამაძე, ლევან იზორია თავისუფალი დემოკრატებიდან, პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი, და, ასევე, ეკონომიკის ექსპერტები. სახელმწიფო პოლიტიკა შეფასდა როგორ ძალიან ლიბერალური და ავტორიტარული. ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის თავმჯდომარემ, ბატონმა გიორგი თარგამაძემ გამოსვლისას ილაპარაკა სოციალური საბაზრო ეკონომიკის, როგორც სამართლიანი და მდგრადი ეკონომიკური და სოციალური მოდელის შესახებ. ბოლოს, დისკუსიის დორს გამოიკვეთა, რომ არსებობს დიდი ინტერესი ფართო, ღია დისკუსიების წესრიგის პოლიტიკის მიხედვით საქართველოს ეკონომიკის მოდელის მოწყობის მიმართ.

Ansprechpartner

თომას შრაპელ

Dr

რეგიონული პროგრამის „სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი“ დირექტორი

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113