ღონისძიებები

Policy Options for Social Market Economy: National and International Perspectives

Zusammen mit dem Center for Economic and Social Development (CESD) und der Qafqaz Universität veranstaltete die Konrad-Adenauer-Stiftung in Baku/Aserbaidschan eine Konferenz zum Thema „Policy Options for Social Market Economy: National and International Perspectives”.

Der Schwerpunkt der Veranstaltung lag in der Analysierung der wirtschaftlichen Entwicklungen in Aserbaidschan und den Perspektiven zu einer Sozialen Marktwirtschaft. Experten aus Deutschland, der Türkei und dem südkaukasischen Raum stellten Beispiele Sozialer Marktwirtschaft aus ihren Ländern vor und zeigten Wirkungen und wirtschaftliche Reformen in den eigenen Ländern auf. Dass die Soziale Marktwirtschaft auch als Strategie für eine wirtschaftliche Entwicklung des gesamten europäischen Raumes dienen kann, veranschaulichte Matthias Schäfer, Leiter der Abteilung Wirtschaftspolitik der KAS. Welche Auswirkungen eine Wirtschaftsreform annehmen kann, erörterte Emre Deliveli, Kolumnist für wirtschaftliche Themen der türkischen Hurriyet Daily News Zeitung, anhand eines Rückblicks der türkischen Reformen bis zu Beginn der 90er Jahre.

Über Herausforderungen und Chancen der georgischen Wirtschaft sowie das wirtschaftliche Entwicklungspotential Georgiens unter der neuen Regierung, konnten die Teilnehmer mit Aleksi Aleksishvili, Direktor der Policy and Managment Counsulting Group, diskutieren.

Beamte und Experten aus verschiedenen Ministerien und Organisationen Aserbaidschans präsentierten und diskutierten die staatlichen Reformprogrammen und deren politische und soziale Auswirkungen.

In ihren Präsentationen gingen die Experten auch auf wirtschaftliche Reformen, kurz - und langfristige soziale Wohlfahrt sowie die Rolle des Sozialkapitals in der Sozialen Marktwirtschaft ein.

Die Präsentationen der Konferenz finden Sie hier: http://cesd.az/new/2013/04/social-market-economy-conference-taken-place-in-azerbaijan/

Kontakt

თომას შრაპელ

Dr

რეგიონული პროგრამის „სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი“ დირექტორი

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113
Policy Options for Social Market Economy: National and International Perspectives eigene Aufnahme
Teilnehmer der Konferenz Policy Options for Social Market Economy: National and International Perspectives eigene Aufnahme
Konferenz Policy Options for Social Market Economy: National and International Perspectives eigene Aufnahme