ღონისძიებები

პოლიტიკური საზაფხულო სკოლა

4 დღიანი ვორკშოპის ფარგლებში, ახალგაზრდა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსებს ტრენინგი ჩაუტარდათ პარტიის სისტემების, პროგრამებისა და ორგანიზების საკითხებზე.

4 დღიანი ვორკშოპის ფარგლებში, ახალგაზრდა ქართველ, სომეხ და აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსებს ტრენინგი ჩაუტარდათ პარტიის სისტემების, პროგრამებისა და ორგანიზების საკითხებზე. წინა პლანზე წამოწეული იყო სამხრეთ კავკასიის პარტიების საქმიანობის ანალიზი, პარტიების განვითარება, პარტიები ევროპაში, და პარტიული პოლიტიკის ფუნქციები და მოვალეობები. პროფესორმა გია ნოდიამ მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიის ინსტიტუტიდან, მონაწილეებს გააცნო სამხრეთ კავკასიაში წარმოდგენილი პარტიების საქმოანობა და მოუწოდა მათ ჩაბმულიყვნენ სამხრეთ კავკასიის პარტიების დემოკრატიული და ბოლო წლების განვითარების შესახებ წარმოებულ დისკუსიებში.

ფლორიან ჰარტლებმა Centre for European Studies (CES)-ის წარმოადგენელმა და მარკ ჰაუპტმანმა იენის ფრიდრიხ შილერის უნივესიტეტიდან მონაწილეებს გააცნეს ერთი მხრივ, ევროპული პარტიები, ევროპის სახალხო პარტიის სტრუქტურები, ღირებულებები და ისაუბრეს ინტერნეტის როლზე პარტიის პოლიტიკაში, მაგ.: საარჩევნო კამპანიისას. მათ ასევე ჩაატარეს ინტერაქტიული სავარჯიშოები მონაწილეებისათვის სტრატეგიულ დაგეგმარებასა და განვითარებაში.

სემინარის მონაწილეებს საშუალება მიეცათ გაცნობოდნენ იმ ფაქტორებს, რომელიც პოლიტიკურ და იდეოლოგიურ პლურალიზმს ედება საფუძვლად ევროპაში. განსაკუტრებით ხაზი გაესვა შიდაპარტიული დემოკრატიის მნიშვნელობას, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მნისვნელოვან დემოკრატიული ნების წინაპირობას. საუბრისას გამოიკვეთა, რომ სამხრეთ კავკასიასში შიდაპარტიული სტრუქტურები, ახალგაზრდა კადრების მართვა და შიდაპარტიული დისკუსიები, რომლებიც ეხება პარტიულ პროგრამებს სუსტადაა განვითარებული.

ევროპული პარტიული ლანდშაფტის კონტექტში მონაწილეები გაეცნენ ასევე ევროპული პარტიული პოლიტიკის ფუნქციებსა და მოვალეობებს.

ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს ასევე ჰქონდათ შესაძლებლობა ვორკშოპის ფარგლებში შეესწავლათ პარტიული პოლიტიკის განვითარების თემაზე პროექტების შემუშავება. მათ პატარა მაგალითები წარმოადგინეს ამ თემაზე. მონაწილეებმა დისკუსია გამართეს სამივე ქვეყნაში არსებული პარტიების პროგრამებზე, მუშაობის სტილსა და ღირებულებებზე. დისკუსიისას გამოიკვეთა, რომ სამხრეთ კავკასიელ ახალგაზრდა პოლიტიკოსებს სჭირდებათ ერთმანეთთან კონტაქტი და რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გასცდნენ რეგიონულ-პარტიულ ჩერჩოებსა და ევროპული პარტიული პოლიტიკის გაცნობით გაიფარტოვონ თვალსაწიერი.