ღონისძიებები

Studien- und Dialogprogramm für Nachwuchspolitiker aus dem Südkaukasus

Zum Abschluss der Trainingseinheit weilen derzeit 15 junge Politiker aus Armenien, Aserbaidschan und Georgien im Rahmen einer Studien- und Dialogreise in Berlin. Begleitet werden sie von Tinatin Balavadze, Koordinatorin für Parteienzusammenarbeit und Regionale Zusammenarbeit im Auslandsbüro der KAS in Tiflis.

/documents/252038/253255/130322_Inlandsprogramme_kaukasier.jpg/55889fe7-aa3d-7c06-1f90-e11ffec83b2d
Nachwuchspolitiker aus dem Südkaukasus zu Gast in Berlin

Dieses Besuchsprogramm soll das bisherige Trainingsprogramm mit praktischen Beispielen ergänzen und den Teilnehmern, die alle noch verhältnismäßig neuen politischen Jugendorganisationen entstammen, einen Einblick in Aufbau und Funktionsweise etablierter Jugendorganisationen gewähren. Während ihres Berlin-Besuches werden die Gäste aus dem Südkaukasus den Bundesrat und den Bundestag besuchen sowie Gespräche mit Bundestagsabgeordneten führen, um aus erster Hand einen Eindruck von der Rolle und den Kompetenzen dieser beiden Legislativorgane zu erhalten. Geplant ist ferner die Erörterung jugendpolitische Fragestellungen mit Vertretern des Bundesfamilienministeriums, des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, dem Deutsch-Französischen Jugendwerk usw.

Ein weiteres wichtiges Element des Besuchsprogramms wird die Begegnung mit Vertretern der Jungen Union, des RCDS und des Europäischen Jugendparlaments in Deutschland sein.

Kontakt

თომას შრაპელ

Dr

რეგიონული პროგრამის „სამხრეთ კავკასიის პოლიტიკური დიალოგი“ დირექტორი

thomas.schrapel@kas.de +995 32 2 459112
+995 32 2 459113