Despre noi

Bine ați venit la Fundația Konrad Adenauer!

 

Libertatea, dreptatea și solidaritatea sunt principiile care stau la baza activității Kondrad-Adenauer-Stiftung (KAS). KAS este o Fundație Politică, apropiată Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania. În calitate de co-fondator al CDU și primul Cancelar al Republicii Federale Germania, Konrad Adenauer (1876-1967) a unit tradițiile social-creștine cu cele conservative și cele liberale. Numele său este sinonim cu reconstrucția democratică a Germaniei, ancorarea politicii externe germane în comunitatea de valori transatlantice, viziunea asupra unificarii europene şi orientarea spre economia socială de piață. În prezent, moștenirea sa intelectuală continuă să ne servească în același timp drept scop, dar și ca obligație.

 

În cadrul eforturilor noastre de cooperare la nivel european și internațional, milităm pentru ca oamenii sa duca o existență autodeterminată, în libertate și demnitate. Ghidați de valorile declarate, contribuim totodata la asumarea de catre Germania a unui rol care să corespundă responsabilității din ce în ce mai mare la nivel mondial.

 

Încurajăm oamenii sa dea o mana de ajutor în conturarea viitorului în această direcție. Cu mai mult de 70 de birouri și proiecte în peste de 120 de țări, aducem o contribuție importantă la promovarea democrației, a statutului de drept și a unei economii sociale de piață. Pentru a proteja pacea și libertatea, încurajăm un dialog continuu pe plan extern și de politică de securitate, precum și schimburi între culturi și religii.

 

Demnitatea inviolabilă a oamenilor împreună cu drepturile și obligațiile acestora se află în centrul activității noastre. Avem convingerea că omul reprezintă punctul de plecare în eforturile de a genera dreptate socială, libertate democratică și o activitate economică sustenabilă. Aducând împreună oameni care își asumă responsabilitatea socială, dezvoltăm rețele active în sferele politice, economice și sociale. Propriile cunoștințe din domeniul politic ne ajută să contribuim la conturarea unui proces al globalizării mai echitabil, ecologic sustenabil și eficient din punctul de vedere economic.

 

Cooperăm sub forma unui parteneriat cu instituții guvernamentale, partide politice, organizații ale societatii civile, precum și cu elite în domeniile lor de activitate. În atingerea obiectivelor ne dorim consolidarea politicilor de dezvoltare, în special prin îmbunătațirea cooperarii politice la nivel regional și global.

Împreună cu partenerii noștri contribuim la crearea unui cadru internațional care permite fiecărei țări să se dezvolte în libertate și în mod autonom.

 

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est al Fundației Konrad Adenauer este conceput ca program regional. Acesta cuprinde țările Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Kosovo, Croația, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, România și Serbia. Scopul general al Programului Statul de Drept este acela de a sprijini în mod sustenabil construirea și consolidarea unui stat de drept democratic în țările din regiune.

Prin intermediul seminarelor, a cursurilor de formare, conferințelor, publicațiilor și asistenței oferite, programul își propune să contribuie semnificativ la dezvoltarea și consolidarea unei ordini de drept competitive, bazata pe principiile statului de drept, care să contureze nucleul dur al unui sistem democratic. Mai mult de atât, ne propunem ca acest nucleu să reprezinte premisele aderarii țărilor din regiune la Uniunea Europeana.

 

Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est este unul din cele cinci Programe regionale Stat de Drept coordonate de Fundația Konrad Adenauer (KAS) în lume. Acestea aduc o completare activității celor șase reprezentanțe de țară conduse de KAS în Europa de Sud-Est.

Sediul Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est se află în București (România).

 

În cadrul activității sale, Programul se concentrează pe cinci arii de interes, în care în prezent există o nevoie acută de reformă și de consultări în țările din regiune: 
  • DREPT CONSTITUȚIONAL ȘI JURISDICȚIE CONSTITUȚIONALĂ

atât în ceea ce privește dreptul material, cât și cel procedural:

Dreptul constituțional instituțional în măsura în care garantează separația puterilor în stat, iar Constituția prevede mecanismele necesare exercitării unui control efectiv asupra separației puterilor în stat, mai ales asupra independenței justiției. Dreptul constituţional material este vizat în măsura în care garantează egalitatea în fața legii și drepturile și libertățile fundamentale. 
  • DREPT PROCEDURAL

în măsura în care acesta are funcția de a asigura respectarea drepturilor fundamentale și a principiilor statului de drept. Este vorba în special de dezvoltarea și reformarea dreptului procedural constituțional, penal și administrativ. 
  • PROTECȚIA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ȘI A DREPTURILOR OMULUI

în special sprijinirea și consolidarea sistemelor naționale și internaționale de protecție a drepturilor omului, dar și promovarea protecției drepturilor fundamentale garantate de Constituție și de legile ordinare.

De o mare importanță se bucură sprijinul acordat instituțiilor destinate supravegherii respectării drepturilor și libertăților fundamentale. 
  • CONSOLIDAREA UNEI JUSTIȚII INDEPENDENTE ȘI INTEGRE

în special încurajarea profesionalității și integrității în exercitarea profesiilor juridice, prin promovarea și informarea cu privire la standardele internaționale și regionale aplicabile conduitei judecătorilor și a procurorilor. Două aspecte esențiale are Programului Statul de Drept se referă la conceperea și aplicarea unor asemenea standarde la nivel național, sprijinind elaborarea de legi și măsuri cu scopul de a evita conflictele de interese, precum și de măsuri care să asigure un sistem judiciar rațional, accesibil tuturor, transparent, independent și eficient. 
  • RECONCILIEREA CU TRECUTUL PRIN MIJLOACE LEGALE

cu precădere sprijinirea țărilor din regiune în procesul de reconciliere atât cu trecutul totalitar/autoritar, cât și cu perioada războiului din trecutul recent. Încurajăm găsirea unor noi posibilități de reconciliere prin mijloace legale și – în special la nivel regional - promovarea dezbaterii referitoare la instrumentele și mecanismele prin care acest lucru se poate realiza.

 

Referitor la aceste domenii de interes, Programul Statul de Drept Europa de Sud-Est organizează diferite evenimente în toate țările din regiune, atât la nivel național, cât și regional (seminare, cursuri și conferințe), încurajând în același timp publicații în acest sens.

 

Grupurile țintă ale Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est sunt reprezentate în primul rând de practicienii în drept (judecători de la curțile regionale pentru drepturile omului, judecători ai curților constituționale naționale, judecătorii curților supreme de justiție și ale altor curți, procurori, procurori generali și avocați), organisme judiciare, precum și instituțiile publice de control (în special consiliile supreme ale magistraturii și ale consiliilor judiciare, curți constituționale și curți supreme, instituțiile ombudsmanului și procuraturile generale), asociații profesionale din domeniul juridic (asociații ale magistraților, judecătorilor, avocaților), angajați ai instituțiilor judiciare precum și cei ai administrației din domeniul justiției, polițiști și forțe de ordine, profesori universitari (în special cei ai facultăților de drept și ai institutelor științifice independende), academii ale judecătorilor și alte instituții de formare ale personalului din domeniul juridic, parlamentari (în special cei ai comisiilor juridice și legislative), precum și membri ai executivului și angajați ai ministerelor (mai ales cei de la minsterele de justiție și interne), partide politice, oficiali ai diferitelor asociații pentru integrare, angajați ai unor organizații non-guvernamentale active în domeniul statului de drept, societatea civilă, biserici, organizații afiliate bisericilor și nu în ultimul rând, organizații media, jurnaliști și editori. Astfel, ne adresam în principal tinerilor profesioniști din domeniul juridic, cu precadere studenților ai științelor dreptului.

distribuie