Traduceri ale deciziilor Curții Constituționale Federale

ROMÂNĂ

Traducerea deciziilor selectate ale Curții Constituționale Federale Germane

Construirea statului necesită consolidarea de instituții - îmbunătățirea conceptului de stat de drept presupune instituționalizarea unui sistem judiciar independent. O garanție eficientă a ordinii constituționale poate fi realizată numai prin proceduri eficiente de control care susțin principiile fundamentale ale guvernului, drepturile și libertățile constituționale etc

BOSANSKI / BOSNIAN

Translation of selected decisions of the German Federal Constitutional Court

State-building needs institution-building – improving the rule of law concept implies institutionalizing an independent judiciary. An effective guarantee of the constitutional order can only be achieved by effective review procedures that uphold fundamental principles of government, constitutional rights and liberties etc.

HRVATSKI / CROATIAN

Translation of selected decisions of the German Federal Constitutional Court

State-building needs institution-building – improving the rule of law concept implies institutionalizing an independent judiciary. An effective guarantee of the constitutional order can only be achieved by effective review procedures that uphold fundamental principles of government, constitutional rights and liberties etc.

SHQIP / ALBANIAN

Translation of selected decisions of the German Federal Constitutional Court

State-building needs institution-building – improving the rule of law concept implies institutionalizing an independent judiciary. An effective guarantee of the constitutional order can only be achieved by effective review procedures that uphold fundamental principles of government, constitutional rights and liberties etc.

БЪЛГАРСКИ / BULGARIAN

Translation of selected decisions of the German Federal Constitutional Court

State-building needs institution-building – improving the rule of law concept implies institutionalizing an independent judiciary. An effective guarantee of the constitutional order can only be achieved by effective review procedures that uphold fundamental principles of government, constitutional rights and liberties etc.

МАКЕДОНСКИ / MACEDONIAN

Translation of selected decisions of the German Federal Constitutional Court

State-building needs institution-building – improving the rule of law concept implies institutionalizing an independent judiciary. An effective guarantee of the constitutional order can only be achieved by effective review procedures that uphold fundamental principles of government, constitutional rights and liberties etc.

despre această serie

Pentru a consolida cooperarea instituțională și judiciară între Germania și țările din Europa de Sud-Est, Konrad-Adenauer-Stiftung consideră traducerile deciziilor Curții Constituționale Federale drept un pas important în păstrarea drepturilor și libertăților fundamentale, instituirea unei ordini constituționale și consolidarea statului de drept. Toate deciziile traduse până acum pot fi accesate în mai multe limbi oficiale ale țărilor din regiune (fișier PDF și EPUB).