Zverejňovač príspevkov

Správy a anýzy o Slovensku

IVO BAROMETER 2013: Kvalita demokracie na Slovensku

Eine Untersuchung des Instituts für Öffentliche Angelegenheiten zu zentralen Bereichen der Demokratiequalität in der SK

Cieľom projektu IVO Barometer je pravidelne hodnotiť kvalitu demokracie na Slovensku v piatich oblastiach: demokratické inštitúcie a právny štát; legislatíva; ochrana a dodržiavanie ľudských a menšinových práv; nezávislé médiá a médiá verejnej služby; občianska spoločnosť a tretí sektor. Podľa autorov, v prvom polroku 2013 „snaha o koncentráciu mocenských pozícií v rukách jednej politickej sily nadobudla z hľadiska intenzity neporovnateľnú podobu () od nastolenia demokracie v roku 1989.“Na tomto mieste prinášame plné znenie textu, ktory vyšiel s podporou Nadácie Konrada Adenauera.

Zverejňovač príspevkov

comment-portlet

Zverejňovač príspevkov

Zverejňovač príspevkov