Издавач Имовине

Konrad Adenauer

05. januar. 1876. – 19. april. 1967. god.

Издавач Имовине

Konrad Adenauer je kancelar osnivač Savezne Republike Nemačke. Osnovni postavljeni pravci tokom njegove službe kao kancelara (1949-1963. god.) određuju do dan danas unutrašnju strukturu i spoljnopolitičku orijentaciju Savezne Republike Nemačke.

Ulazak Savezne Republike Nemačke u krugu zapadne demokratije, evropska tvorevina ujedinjenja i pomirenje Nemačke i Francuske je u tesnoj vezi sa imenom Adenauer. Neposredno nakon preuzimanja mesta kancelara on je za nemački narod obelodanio nameru da „koliko god je to moguće ispravi učinjenu nepravdu prema Jevrejima, nakon što su milioni života nepovratno uništeni“.

Ponovna izgradnja zapadne Nemačke, savladavanje tereta nastalog posle rata, odluka o prelasku na socijalnu tržišnu ekonomiju i dalekosežne socijalno političke odluke pripadaju vremenu u kome je Adenauer službovao kao kancelar.

Partija CDU, koja se 1945. godine pojavila iz spontanog talasa osnivanja, se zajedno sa Adenauerom uzdigla kao „partija kancelara“ u uspešnu partiju u nemačkoj istoriji u 20. veku.

удео

Издавач Имовине

Издавач Имовине

Konrad Adenauer v_31

Издавач Имовине