Догађаји

Derzeit sind keine Veranstaltungen geplant.

Online-Seminar

Kako unaprediti Berlinski proces?

KAS i RESECO workshop

Sa našim gostima iz regiona sumiramo, dokle je stigao Berlinski proces na Zapadnom Balkanu, i kakvi su učinci ovog procesa.

Online-Seminar

KAS-UNTER UNS: "Vakcinacija protiv virusa Covid-19"

Bezbednost-Inovacija-Predstavnička demokratija

Online-Seminar

XI. Multikulturalizam u Crnoj Gori i regionu – vrijednost ili izazov?

„Političko obrazovanje“ – veb obuka

Program namijenjen mladim predstavnicima parlamentarnih političkih partija

Online-Seminar

X. Evropske vrijednosti – temelj društvenog konsenzusa

„Političko obrazovanje“ – veb obuka

Program namijenjen mladim predstavnicima parlamentarnih političkih partija

Događaj

Kultura sećanja u Evropi

80 godina od masovnih deportacija u Sibir

Radionice

" Mladi parlamentarci "

KAS - trening

Online-Seminar

Mladi i politika - tolerancija i dijalog

Program namijenjen mladim predstavnicima parlamentarnih političkih partija

„Političko obrazovanje“ – veb obuka

Razgovor eksperata

Ekonomski i investicioni projekti Zapadnog Balkana

O ulozi partija i civilnog društva

Evropski pokret, KAS Srbija, Cooperation and Development Institute iz Tirane i Ambasada Holandije diskutovali su 8. juna o ulozi civilnog društva u sprovođenju flagship-projekata evropskog ekonomskog i razvojnog plana.

Forum

Evropski pokret, KAS Srbija, Cooperation und Development Institute Tirana i

Ambasada Holandije diskutuju o ulozi civilnog društva u sprovođenju flagship-projekata u kontekstu ekonomski i razvojnih planova.

Diskusija

Na dnevnom redu

Novi Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu i očekivanja na Zapadnom Balkanu

Na KAS-Dnevnom redu 8. juna diskutovali smo o očekivanjama eksperata sa Zapadnog Balkana od novog Visokog predstavnika za BiH Kristijana Šmita.

ODRŽANA KONFERENCIJA „EVROPA U MOM GRADU“ U SOMBORU

Aleksandra Popović, Milan Simonović

Fondacija Konrad Adenauer u saradnji sa Nemačkim udruženjem „St. Gerhard“ i gradom Somborom organizovala je konferenciju pod nazivom „Evropa u mom gradu“ u četvrtak 20. septembra 2018. godine u Somboru.

Mladi Bošnjaci u Crnoj Gori: Evropljani orientisani ka budućnosti

Članovi omladinske organizacije Bošnjačke Stranke Crne Gore su pričali sa našem praktikantom

Pomirenje i dijalog omladine imaju posebno značenje u procesu EU integracije Crne Gore. O ovoj temi su mladi predstavnici i političare Bošnjačke Stranke Crne Gore razgovarali sa Fridrihom von Vulfenom, praktikant Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu.

Budimpešta gleda ka jugu

Međunarodna konferencija o Zapadnom Balkanu u okviru Letnje škole u organizaciji Antal Jožef Centra za znanje (AJKC)

KAS Beograd je imala priliku da 4. Jula 2018. godine učestvuje kao govornik na Letnjoj školi Antal Jožef Centra za znanje sa temom „Berlin + Zapadni Balkan na putu evropskih integracija“. U sali Centra, koja se nalazi na Univerzitetu Korvinus u Budimpešti, stvorila se velika gužva kada je počeo razgovor na temu EU integracija, mogućnostima za pristupanje Evropskoj uniji i problemima na ovom putu za Srbiju i Makedoniju.

Duh Sofije živi

Međunarodna konferencija u Nišu i Novom Sadu 26.06.-27.06.2018.

Međunarodna konferencija „Proširenje Evropske unije od Sofije ka Londonu i dalje: rezultati i perspektive za zemlje Zapadnog Balkana“

Mladi ljudi u direktnom kontaktu sa Evropskom demokratijom

Regionalna zasedanja Evropskog parlamenta mladih (EYP) u Novom Sadu, Beogradu i Nišu

Tokom februara, marta i aprila 2018. godine Evropski parlament mladih je u saradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer organizovao tri seminara koja predstavljaju simulaciju rada Evropskog parlamenta.

Absolventi "PolitiKAS"-a dobijaju sertifikate

IX generacija je uspešno završila program

Predstavnice Fondacije Konrad Adenauer (KAS) i Beogradske otvorene škole (BOŠ) Gordana Pilipović i Danijela Grubnić su 29. maja 2018. godine u prostorijama Fondacije Konrad Adenauer svečano dodelile sertifikate polaznicima IX generacije obrazovnog programa "PolitiKAS".

Crkve i verske zajednice u savremenoj Srbiji: RKC

predavanje

U četvrtak 3. aprila u biblioteci Fondacije Konrad Adenauer održano je drugo predavanje u okviru seminara Crkve i verske zajednice u savremenoj Srbiji. Posle upoznavanja sa Srpskom pravoslavnom crkvom učesnici seminara upoznali su se učenjem Rimokatoličke crkve i njenim radom u Srbiji. Predavanje je održao otac Andrej Đuriček, paroh crkve Krista Kralja u Beogradu.

JAVNE POLITIKE I PRAKSE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Uoči 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, Fondacija Konrad Adenauer (KAS) i Agencija za borbu protiv korupcije (ACAS) organizuju konferenciju „Javne politike i prakse u borbi protiv korupcije“. Ovom konferencijom želimo da doprinesemo podizanju svesti kako svih političko-društvenih aktera tako i građana, da je za borbu protiv korupcije od presudnog značaja prevencija korupcije kao i dijalog i saradnja državnih institucija sa civilnim društvom.

Izveštaji 2. Medijskog monitoringa "MediaTrends" (2011)

Kvartalni izveštaji monitoring-tima o programskim, strukturalnim i ekonomskim trendovima srpskih medija (apri-juni 2011)

2. Medijski monitoring "MediaTrends"

Cilj projekta „Medijski monitoring: Media Trends“ Fondacije Konrad Adenauer u Beogradu (KAS)

jeste praćenje reforme srpskih medija u pravno-političko-ekonomskom okviru, kao i ukazivanje na nedostatke i prepreke na koje se nailizi tokom ovog reformskog procesa. Već šest godina KAS sprovodi ovaj projekat koji se sastoji iz kvartalih izveštavanja, u formi pres-konferencije. Druga ovogodišnja pres-konferencija održana je 29. juna, na kojoj je nezavisni medijski monitoring-tim podneo izveštaje o najvažnijim i aktuelnim razvojnim pravcima na srpskoj medijskoj sceni, u drugom kvartalu ove godine.

— 10 Items per Page
Showing 1 - 10 of 42 results.