Публикације

pixabay

Investiciona klima u Srbiji

Ekonomsko-politički put Srbije u vremenima korone

Kovid-19 pandemija je tokom 2020. godine izazvala recesiju širom sveta. Ovaj veliki eksterni šok i dalje traje na prelasku u novu godinu i predstavlja veliki globalni izazov za sve nacionalne ekonomije. To se u Evropi posebno odnosi na zemlje zapadnog Balkana zbog njihove bliske povezanosti sa evropskim unutrašnjim tržištem. Ovom ekonomskom cezurom su vrlo jasno došle do izražaja slabosti globalnih lanaca isporuka. Veliki stepen zavisnosti od složenih veza sa snabdevačima iz zemalja izvan Evrope postao je posebno primetan u Evropi, te se pažnja sve više usmerava na alternativne snabdevače, izmedju ostalog i na one izvan Kine. Kako politika tako i privreda teže u toj situaciji na održive lokalne koncepte koji će biti pouzdani i u vremenima korone. U toj situaciji Srbija na zapadnom Balkanu zauzima središnje mesto kao zemlja u razvoju i proizvodna lokacija. Konkurentni troškovi rada, raspoloživa radna snaga i kvalitetna know-how osnova zastupljene su u brojnim industrijama u regionu, politika naklonjena privredi unapredjuje domaće i inostrane investicione programe.

"IZBORNE PONUDE I REZULTATI"

EVROPSKI IZBORI I IZBORI U SRBIJI 2014.GODINE

UVOD U TALMUD I MIDRAS

UVOD U TALMUD I MIDRAS

(Post)sekularni obrt

Religijske, moralne i drustveno-politicke vrednosti studenata u Srbiji

Zbornik koji je pred vama nastao je kao rezultat rada tima istrazivaca na projektu Postsekularni obrt: religijske, moralne i drustveno-politicke vrednosti studenata u Srbiji, koji je centar za religijske studije Instituta za filozofiju i drustvenu teoriju sproveo u saradnji sa beogradskom kancelarijom Fondacije Konrad Adenauer i Centrom za evropske studije iz Brisela.

Religija u javnom, politickom i drustvenom sektoru

Religija u javnom, politickom i drustvenom sektoru

"Konrad Adenauer - Karijera jednog drzavnika" Nikola M Zivkovic

Istorija Nemacke i Evrope

"Evropske crkve i ljudska prava"

Aktuelni izazovi i materijal za obuku

KAS Religija: Komisija za crkvu i drustvo, Konferencije evropskih crkava, Priredila mr Elizabeta Kitanovic

"Vodic kroz lobiranje"

+ dodatak CD (na engleskom) : A Guidebook on Lobbying, Dusko Krsmanovic

Javne politike u izbornoj ponudi

Tokom opštih izbora u Srbiji 2012. godine istraživacki tim Centra za demokratiju Fakulteta politickih nauka i Fondacija Konrad Adenauer pratili su relevantne politicke partije i koalicije analizirajuci šta nam politicki akteri nude u okviru svojih partijsko-programskih dokumenata i izbornih manifesta i kakve nam garancije pružaju za realizaciju istih.

"Javna rasprava" Marijana Pajvancic

Javna rasprava