KAS Prag

Einzeltitel

Politický systém Česka

Nová kniha o české politice a společnosti

Publikace nabízí ucelený přehled o systému vlády v Česku, společnosti, politických stranách, médiích i o vybraných politikách – zahraniční, hospodářské, migrační a regionální.
Autoři publikace, která byla vydána s podporou Konrad-Adenauer-Stiftung, jsou uznávaní čeští a zahraniční politologové – například Astrid Lorenz a Hana Formánková z Univerzity v Lipsku a Stanislav Balík a Vít Hloušek z Masarykovy univerzity v Brně.

Předmětem analytického zkoumání je otázka, jak se v Česku vyvíjel proces demokratizace, který započal v roce 1989. Přitom se publikace soustředí na hlavní znaky politiky a společnosti a ukazuje jejich souvislost s Evropskou unií. Popisuje proměnu vnímání demokracie v Česku v posledních letech a s ní související narativ krize, sleduje důležité vývojové trajektorie a třídí poznatky také na pozadí srovnání s ostatními státy.

Kniha je určena především odborníkům z oblasti politologie a dalších společenských věd, studentům, osobám působícím v politice i ve veřejné správě a všem čtenářkám a čtenářům se zájmem o politické a společenské dění v Česku. Kniha vyšla poprvé v roce 2018 v německé verzi v nakladatelství Springer-Verlag. V roce 2020 se plánuje také vydání anglické verze.

Oficiální představení knihy se uskutečnilo 7. října 2019 na Masarykově univerzitě v Brně v rámci pódiové diskuze „Demokratizace v krizi?“. Na této akci autoři také diskutovali o aktuálním stavu demokratického vývoje v Česku. Jako rizika byly zmíněny fragmentace stranického systému, rozšířená nedůvěra k zastupitelské demokracii ve společnosti a nedostatečné občanské vzdělávání.

Knihu můžete stáhnout jako dokument ve formátu PDF v pravém sloupci. Německou verzi můžete zakoupit zde.

Sdílet

kontakt

Marcel Ladka

Marcel Ladka bild

Projektový manažer / Vědecký pracovník

marcel.ladka@kas.de +420777602551