Agregátor obsahu

Publikace

Agregátor obsahu

Češi v exekucích

Rozhovor s českým politologem Václavem Šmaterou

Nejsou příliš vidět, ale je jich hodně. Česko se už dlouhá léta potýká s vysokým počtem lidí v exekucích. Ačkoliv se jejich počet za poslední roky snížil, stále jich je v naší zemi téměř 640 tisíc. Václav Šmatera, český politolog, který se ve své práci mimo jiné jako jediný odborník vědecky zaměřuje na téma exekucí v ČR, mi v rozhovoru poskytl vhled nejen do aktuálního stavu exekucí a jejich hlavních příčin, nastínil vývoj v závislosti na ekonomických krizích a především jakou roli má hrát stát.

Nová energetika

Policy Paper

Policy paper vznikl na základě programové konference partnerské organizace TOPAZ nazvané „Aktuální výzvy v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky“.

Novela zákona o pedagogických pracovnících

Policy paper

Policy paper vznikl na základě programové konference partnerské organizace TOPAZ pod názvem "Aktuální problémy českého školství". Konference se věnovala otázce školství a legislativního procesu a tomu, jak řešit problémy českého školství. Zvláštní pozornost byla věnována novele školského zákona, která nabyla účinnosti k 1. září 2023.

Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.

Europawahl 2024

Barrierefrei?

In der Europäischen Union ist die fehlende Gleichstellung von Menschen mit Behinderung noch immer allgegenwärtig. Zur Europawahl 2019 zeigte ein Bericht des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses, dass etwa 800.000 EU-Bürgerinnen und -Bürger aus 16 Mitgliedstaaten, aufgrund nationaler Vorschriften wegen ihrer Behinderungen oder psychischen Erkrankung vom Recht auf Teilnahme an den Europawahlen ausgeschlossen waren. Anlässlich der Europawahl im Juni 2024 ist das Thema wieder virulent, denn es geht auch um mangelnde politische Teilhabe. Hier eine kleine Einschätzung unserer KAS-Kolleginnen und Kollegen, die sich die aktuellen Bedingungen in ihren Einsatzländern angesehen haben.

Synergie pro udržitelnost

Biodiverzita, životní prostředí a oběhové hospodářství

Expertka Lucie Tungul vytvořila policy paper, který je výstupem na základě programové konference partnerské organizace TOPAZ nazvané „Aktuální výzvy v oblasti životního prostředí, klimatu a energetiky“.

Konference "Green Future, Youth Creation 2024"

Zemědělství a udržitelný rozvoj

Konference se konala v Brně a zabývala se aktuálními tématy v oblasti zemědělství, udržitelného rozvoje a s tím související politikou.

Česko-neměcká konference 2024: Od smíření ke společné budoucnosti

Sdružení Ackermann-Gemeinde

V Hradci Králové se uskutečnila víkendová konference konaná Sdružením Ackermann-Gemeinde s názvem "Od smíření ke společné budoucnosti - přínos přeshraniční spolupráce pro jednotnou EU"a naplnila svůj cíl, otevřené a plnohodnotné diskuse o klíčových otázkách spojených s česko-německými vztahy a evropskou integrací.

Setkání českých a slovenských asistentů poslanců v Praze

Meziparlamentní setkání asistentů poslanců PSP ČR a NR SR v Praze

Součástí programu byly návštěvy českých institucí, ale také diskuse o možných politicko-bezpečnostních a občanských aktivitách, které by mohly být v následujících letech realizovány pro posílení informační bezpečnosti a odolnosti vůči dezinformacím, autoritářským tendencím a posílení vazeb mezi parlamenty ČR a SR.

Vyhrávají války spíše kulky nebo informace?

Jak fungují mediální informace ve válečných konfliktech

Na to, jakou roli hrají informace v probíhajícím konfliktu Izraele a Hamásu, a jak se s tím západní média vyrovnávají, mluvila přední odbornice Ireny Kalhousové v Centru pro informovanou společnost

Německo-česká konference na téma "Je Evropa na cestě k rozkolu?"

Sdružení Ackermann-Gemeinde

V letošním roce se konference konala ve dnech 10. 02. - 12. 02. 2023 v Olomouci a její motto znělo: "Evropa na rozcestí - mezi mírem a válkou?