Publikace

Méně překážek, více odpovědnosti

Středopravicová řešení politických výzev pro rok 2021

Ve spolupráci s politickým think tankem TOPAZ a Wilfried Martens Centre for European Studies představujeme novou publikaci. Cílem je popsat aktuální české a evropské celospolečenské výzvy. Autory příspěvků jsou expertky a experti na klíčové oblasti politiky a veřejného života.

European Union 2020 - European Parliament

Znovu objevit duši evropského projektu

David Sassoli, předseda Evropského parlamentu, přednesl jedenáctý projev o Evropě

Konrad-Adenauer-Stiftung každoročně zve přední představitele evropských institucí, aby představili svoji vizi Evropy. V jedenáctém projevu o Evropě předseda Evropského parlamentu David Sassoli vysvětlil evropské řešení krize během pandemie koronaviru, dále proč je potřeba více vládnout na evropské úrovni a jak může konference o budoucnosti Evropy posunout EU dál.

KAS Prag

Trendy visegrádských zahraničních politik 2019

Nová studie politických trendů a postojů ve střední a východní Evropě

Jak vidí aktéři zahraniční a evropské politiky ve střední a východní Evropě budoucí roli svých zemí v Evropské unii? Koho považují za své nejbližší spojence? Shodují se v zásadních otázkách budoucího směřování, anebo mají odlišné představy?

KAS Prag

Politický systém Česka

Nová kniha o české politice a společnosti

Publikace nabízí ucelený přehled o systému vlády v Česku, společnosti, politických stranách, médiích i o vybraných politikách – zahraniční, hospodářské, migrační a regionální.

Evropská unie a země Visegrádské skupiny

Nová studie o vnímání Evropské unie ve střední Evropě

Jak vidí hlavní aktéři evropské politiky ve střední Evropě budoucí roli svých zemí v Evropské unii? Koho považují za nejbližšího spojence v rámci EU? Jak se staví Visegradská čtyřka k reformě EU? Existuje společný názor na důležitá evropská témata nebo zaujímají tyto čtyři státy rozdílná stanoviska?

Konrad-Adenauer-Stiftung truchlí nad ztrátou Helmuta Kohla

K úmrtí bývalého německého spolkového kancléře se vyjádřil předseda Konrad-Adenauer-Stiftung a bývalý předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering:

Regionální novinářská cena 2015

ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně

Brno – Již potřinácté se rozdělovaly Regionální novinářské ceny Konrad-Adenauer-Stiftung. Na Fakultě sociálních studií MU v Brně je v pátek 6. listopadu za příspěvky o lokální politice získali Marek Osouch a Michal Malý. Na následující konferenci Lokální politika a lokální média o tématu diskutovalo zhruba šest desítek žurnalistů.

Pravidla financování politických nadací v Německu

Politické nadace jsou organizacemi soukromého práva, které poskytují služby, které jsou ve veřejném zájmu. Činnost politických nadací nepodléhá nařízením práva politických stran čl. 21 ústavy ani zákona o politických stranách. Dle rozhodnutí Spolkového ústavního soudu sleduje činnost politických stran a nadací různé cíle, které lze od sebe rozlišit (2 BvE 5/83). Politické nadace jsou právně a fakticky nezávislé na stranách a své úkoly vykonávají samostatně, na vlastní odpovědnost a s intelektuální otevřeností.

Podle žebříčku GGTTI jsou „Trendy české evropské politiky“ celosvětově 19. nejlepší Think Tank studií

Studie „Trendy české evropské politiky“, která vznikla ve spolupráci Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) a českého nezávislého zahraničněpolitického výzkumného institutu Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), se umístila na 19. místě v celosvětovém žebříčku Pensylvánské univerzity „2014 Global Go To Think Tank Index Report“ v kategorii „Best Policy Study/Report Produced by a Think Tank (2013-2014)“.

Vyplatí se rozumět politice?

Občanské vzdělávání v ČR a Německu

Rostoucí nedůvěra občanů v demokratické instituce je jednou z výrazných charakteristik současné západní společnosti. Ekonomická recese posledních let odhalila, že společnost prochází hlubokou krizí důvěry v zastupitelskou demokracii. V České republice sledujeme pokles důvěry v politiku jako účinného nástrojezměny ve společnosti. Alarmující je, že celé čtvrtině české populace je lhostejné, zda v zemi je demokratický nebo nedemokratický režim. Právě rozvoj aktivního občanství je jednou z odpovědí na to, jak negativním dopadům lokálních i celospolečenských změn předcházet.