Agregátor obsahu

O nás

Agregátor obsahu

Vítejte u Konrad-Adenauer-Stiftung!

Svoboda, spravedlnost a solidarita jsou hlavní principy činnosti Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). KAS je blízká německé Křesťansko-demokratické unii (CDU). Jako spoluzakladatel CDU a první německý spolkový kancléř spojil Konrad Adenauer (1876-1967) křesťansko-sociální, konzervativní a liberální tradice. Jeho jméno je symbolem demokratické obnovy Německa, zahraničněpolitického zakotvení v transatlantickém společenství hodnot, vize evropského sjednocení a orientace na sociálně-tržní hospodářství. Jeho duchovní dědictví je pro nás nadále úkolem a závazkem současně.

Prostřednictvím naší mezinárodní spolupráce se zasazujeme o to, aby lidé mohli žít svobodně a důstojně. Přispíváme k tomu, aby Německo dostálo své rostoucí odpovědnosti ve světě.

Chceme přimět lidi k tomu, aby v tomto smyslu spoluvytvářeli budoucnost. Prostřednictvím více než 70 kanceláří a projektů ve více než 120 zemích po celém světě přispíváme k podpoře demokracie, právní státnosti a sociálně-tržního hospodářství. Aby byl zajištěn mír a svoboda, podporujeme kontinuální zahraničně a bezpečnostně politický dialog, stejně tak jako kulturní a náboženský dialog.

Nejdůležitější je pro nás člověk se svou nezaměnitelnou důstojností, svými právy a povinnostmi. Tvoří pro nás výchozí bod pro sociální spravedlnost, svobodnou demokracii a udržitelný hospodářský rozvoj. Tím, že seznamujeme lidi, kteří přijímají svou společenskou odpovědnost, rozvíjíme aktivní sítě v politice, hospodářství a společnosti. Naše politické řízení znalosti a vědy zlepšuje šance utvářet globalizaci sociálně spravedlivou, ekologicky udržitelnou a hospodářsky efektivní.

Jako partneři spolupracujeme se státními institucemi, stranami, organizacemi občanské společnosti, stejně tak jako s vybranými elitami. Prostřednictvím našich cílů a hodnotových představ chceme především v rozvojové politice také v budoucnu prohlubovat politickou spolupráci na regionální a globální úrovni. Společně s našimi partnery přispíváme k mezinárodnímu řádu, který každé zemi umožňuje rozvíjet svou svobodu a vlastní odpovědnost.

Zastoupení Konrad-Adenauer-Stiftung v Praze působí v České republice od roku 1991.

Ve středu zájmu stojí především péče o bilaterální vztahy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo jako rovnocennými partnery ve sjednocené Evropě.

Hlavními tematickými body naší práce jsou:

  • Upevnění a odolnost svobodné demokracie; rozvoj demokratických institucí
  • Budoucnost občanského vzdělávání v pluralitní demokracii
  • Kvalita právního státu a nezávislá média; rozvoj občanské společnosti
  • Dialog a spolupráce v Evropské unii se zaměřením na střední Evropu
  • Hospodářsko-politické a technologické výzvy budoucnosti
  • Zpracování totalitní minulosti

 

Realizace tematických cílů Konrad-Adenauer-Stiftung v České republice probíhá hlavně prostřednictvím poradenství a vzdělávacích akcí, které pořádáme většinou ve spolupráci s českými partnery. Semináře, konference, přednášky, kulaté stoly, diskuze a vydávání publikací jsou naší primární činností. K tomu udělujeme také stipendia mladým lidem pro jejich studium a připravujeme studijní a informační programy v Německu.

Cílovou skupinou naší činnosti jsou tvůrci politik a zástupci z oblasti politiky, hospodářství, vědy, médií a společnosti. Vzdělávací a informační nabídka nadace se zaměřuje obzvlášť na mladé lidi a mladé tvůrce politik.

Sdílet

Agregátor obsahu

Agregátor obsahu