Agregátor obsahu

Konrad Adenauer

5. ledna 1876 – 19. dubna 1967

Agregátor obsahu

Konrad Adenauer je zakládajícím kancléřem Spolkové republiky Německo. Stěžejní rozhodnutí učiněná za jeho kancléřství (1949-1963) dodnes určují vnitřní strukturu a orientaci zahraniční politiky Spolkové republiky Německo.

S Adenauerovým jménem se velice úzce pojí vstup Spolkové republiky Německo mezi západní demokracie, evropské sjednocování a německo-francouzské smíření. Bezprostředně po nástupu do úřadu kancléře Adenauer německému lidu oznámil svůj záměr „napravit příkoří spáchaná na Židech, jak jen to bude možné poté, co byly nenávratně zničeny miliony lidských životů.

Do období Adenauerova kancléřství spadá obnova západního Německa, překonávání následků války, rozhodnutí pro sociálně tržní hospodářství a dalekosáhlá sociálněpolitická rozhodnutí.

CDU, která byla založena v roce 1945 na základě spontánního podnětu, se s Adenauerem stala jako „kancléřská strana" nejúspěšnější stranou německé historie 20. století.

Sdílet

Agregátor obsahu

Agregátor obsahu

Konrad Adenauer v_31

Agregátor obsahu